Nawigacja

Aktualności

Spotkanie podsumowujące współpracę z jednostkami SW i działalność Klubów Historycznych funkcjonujących przy Oddziale IPN w Łodzi – Łódź, 11 stycznia 2017

11 stycznia 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące działalność edukacyjną realizowaną przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi w porozumieniu z dziesięcioma jednostkami Służby Więziennej, a także w ramach funkcjonujących w okręgu łódzko-kaliskim dziesięciu Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz sześciu Klubów Historycznych im. Armii Krajowej.

Współpraca sformalizowana podpisanym 14 stycznia 2013 r. porozumieniem z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi zakłada wspieranie procesu resocjalizacji więźniów oraz szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej poprzez organizację spotkań z udziałem historyków. Prezentowane wykłady dotyczące historii Polski w okresie 1939-1989 mają na celu rozwijanie zainteresowań historią regionu, kształtowanie postaw patriotycznych i podnoszenie świadomości historycznej. Spotkania odbywają się w Areszcie Śledczym w Łodzi, Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, Zakładzie Karnym w Łowiczu, Zakładzie Karnym w Garbalinie, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, Zakładzie Karnym w Płocku oraz w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” działają w oparciu o Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Do podstawowych zadań Klubów należy przekazywanie swoim członkom oraz społeczeństwu opartej na najnowszych badaniach wiedzy historycznej, obejmującej dzieje Polski i losy jej obywateli w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennego komunistycznego zniewolenia i oporu społecznego do 1989 r. Przy łódzkim oddziale IPN pierwszy, miejscowy Klub powstał w 2004 r. Obecnie funkcjonuje ich łącznie dziesięć – w Łodzi, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu, Zduńskiej Woli i w Zgierzu. Kluby im. gen. „Grota” realizują swoją działalność na terenie szkół, muzeów, bibliotek, ośrodków kultury.

Całkowicie w oparciu o szkoły średnie funkcjonują Kluby Historyczne im. Armii Krajowej. Inicjatorem ich powołania jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział IPN w Łodzi otacza opieką Kluby AK przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, przy VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi, przy XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Łodzi, przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, przy Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli oraz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie.

Spotkanie noworoczne otworzył Antoni Galiński, główny specjalista w Oddziale IPN w Łodzi, koordyantor pracy Klubów i współpracy z jednostami SW. Wystąpienia przedstawicieli Klubów i jednostek SW podsumowała prof. Maria Blomberg, przewodnicząca Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim. Głos zabrał również obecny na spotkaniu dr Paweł Perzyna, p.o. dyrektora Oddziału IPN w Łodzi. – Posługując się sformułowaniem używanym przez Józefa Piłsudskiego, którego rok teraz obchodzimy, mogę powiedzieć, że działalność edukacyjna, którą Państwo realizujecie na spotkaniach Klubów i w jednostkach SW to nasze imponderabilia – zaznaczył. – Edukacja, która jest realizowana w odniesieniu do szerolkiego kręgu odbiorców, różnych grup społecznych ma znaczenie pierwszoplanowe.

Uczestnicy spotkania otrzymali wydane przez Instytut kalendarze poświęcone pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

foto: Marzena Kumosińska

do góry