Nawigacja

Aktualności

W Klubie im. gen. „Grota” nt. wojsk NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953 – Piotrków Trybunalski, 12 stycznia 2017

Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim 12 stycznia 2017 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Tryb. odbył się wykład dr. hab. Grzegorza Motyki, zatytułowany Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953.

Profesor Motyka jest zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ, profesor nadzwyczajny w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, związany jest także z ISP PAN. Jest m.in. autorem wydanej w 2014 r. nakładem Wydawnictwa Literackiego publikacji Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953, w 2015 r. nominowanej do Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas.

Po wykładzie uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia niezwykle wzruszająego występu artystycznego w wykonaniu młodzieży IV LO.  Swoimi wspomnieniami z pierwszych lat powojennych podzieliła się ppłk dr Halina Kępińska-Bazylewicz „Kora". Następnie odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział członkowie Klubu i zaproszeni goście.

W spotkaniu licznie wzięła udział młodzież, kombatanci, obecni byli również: dr Paweł Perzyna, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, ppłk Krzysztof Mrówczyński, dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb., Tomasz Trzaskacz, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Tryb., dr hab. Paweł Olszewski, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK Filia w Piotrkowie Tryb., Renata Wojtczak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb., Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Bogusław Łukaszewski, dyrektor ZSP nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Piotrkowie Tryb., Beata Dróżdż, przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Piotrkowie Tryb., Danuta Kudyba i Ewa Karlińska-Grzela, byłe panie dyrektor IV LO, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza, pracownicy Archiwum Państwowego w Piotrkowie, młodzież z piotrkowskiego Hufca Pracy z opiekunem, członkowie Klubu.

foto: Zuzanna Nowicz

do góry