Nawigacja

Aktualności

Wykład nt. zbrodni niemieckich i sowieckich na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji w ramach cyklu szkoleń „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Łódź, 12 stycznia 2017

  • Zdjęcia ze szkolenia dla nauczycieli nt. zbrodni niemieckich i sowieckich
  • Zdjęcia ze szkolenia dla nauczycieli nt. zbrodni niemieckich i sowieckich
  • Zdjęcia ze szkolenia dla nauczycieli nt. zbrodni niemieckich i sowieckich
  • Zdjęcia ze szkolenia dla nauczycieli nt. zbrodni niemieckich i sowieckich

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował cykl certyfikowanych szkoleń „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”, adresowanych do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz przeprowadzą co najmniej trzy zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.), otrzymają po zakończeniu kursu certyfikat wystawiony wspólnie przez IPN i MEN (czerwiec 2017 r.).

Szkolenia dla nauczycieli z Łodzi i województwa łódzkiego odbywają się w siedzibie łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Orzeszkowej 31/35, w czwartki, w godzinach 16.00-18.00

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową (grzegorz.nawrot@ipn.gov.pl; artur.ossowski@ipn.gov.pl). W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon oraz szkołę.

W roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest pierwszy etap szkoleń, zatytułowany „Między dwoma totalitaryzmami”.

Tematem pierwszego spotkania, które odbyło się 15 grudnia 2016 r., była „operacja polska” NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r. Wykład na ten temat przedstawił prof. dr hab. Albin Głowacki z Katedry Historii Polski i świata po 1945 roku IH UŁ.

Kolejne spotkanie odbyło się 12 stycznia 2017 r. Wykład dr Joanny Żelazko pt. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) przedstawiła Magdalena Zapolska-Downar z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.

Tematy kolejnych szkoleń:

16 lutego 2017 r. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

16 marca 2017 r. Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

20 kwietnia 2017 r. Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej

11 maja 2017 r. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948

 

foto: Bartłomiej Kluska

do góry