Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla uczestników konkursu „Policjanci w służbie historii” – Łódź, 12 maja 2017

12 maja 2017 r. w siedzibie Oddziału IPN w Łodzi odbyły się warsztaty dla uczniów – uczestników konkursu „Policjanci w służbie historii”.

W ramach spotkania Jarosław Olbrychowski, prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, przedstawił sylwetki policjantów regionu łódzkiego – ofiar Zbrodni Katyńskiej. Robert Witak (OBBH IPN w Łodzi) wygłosił wykłd zatytułowany Policja Państwowa II RP – cisi bohaterowie. Magdalena Zapolska-Dowanr (OBEN IPN w Łodzi) poprowadziła warsztaty źródłoznawcze. Grzegorz Nawrot (naczelnik OBEN) przeprowadził szkolenie z technicznych aspektów pracy z kamerą, natomiast Bartłomiej Kluska (OBEN) zaprezentował oprogramowanie umożliwiające montaż filmów.

Konkurs „Policjanci w służbie historii” jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Uczestnicy konkursu (region łódzki):

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Centrum Edukacji Oświatowiec Liceum Sportowo - Mundurowe w Łodzi

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

foto: Marzena Kumosińska

do góry