Nawigacja

Aktualności

Uroczystości w 30. rocznicę wizyty Jana Pawła II – Łódź, 11 czerwca 2017

  • Okładka książki Jan Paweł II w Łodzi

W niedzielę 11 czerwca 2017 r. w dniu uroczystych obchodów 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łodzi, organizowanych przez Łódzką Kurię Metropolitarną, na placu przed łódzką Archikatedrą można było wygrać publikację wydaną przez łódzki IPN: Jan Paweł II w Łodzi – w dwudziestą rocznicę wizyty.

Quiz z wiedzy historycznej dotyczącej pielgrzymek papieskich i historii Kościoła w PRL poprowadziła Milena Przybysz, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, współredaktorka wydawnictwa.

Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w czerwcu 2007 r. przez Biuro Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Łodzi oraz Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi. Na publikację składają się artykuły, będące pełnymi wersjami referatów wygłoszonych podczas sesji. Uzupełnieniem jest aneks źródłowy zawierający niepublikowane wcześniej dokumenty SB zachowane w archiwum IPN; materiały pochodzące z Archiwum Archidiecezjalnego, oraz fragmenty „Raportu o Łodzi”, który powstał na okoliczność wizyty Ojca Świętego w Łodzi. Tom zamyka ilustrujący wizytę papieską obszerny aneks fotograficzny.

Zapraszamy do odwiedzin na uruchomionym w 30. rocznicę III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski portalu IPN www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl

Relacja TVP3 Łódź

do góry