Nawigacja

Aktualności

Doktorat honoris causa dla Dietera Schenka, Kustosza Pamięci Narodowej – Łódź, 12 czerwca 2017

12 czerwca 2017 r. delegacja Instytutu Pamięci Narodowej z dr. Dariuszem Rogutem, dyrektorem Oddziału IPN w Łodzi, wzięła udział w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie którego nastąpiło uroczyste przyznanie tytułu doktora honoris causa Dieterowi Schenkowi. Wybitny niemiecki literat, kryminolog, autor cennych publikacji dotyczących zasad odpowiedzialności karnej za zbrodnie popełnione przez niemieckich najeźdźców w Polsce w czasie II wojny światowej, wykładowca akademicki, honorowy obywatelowi miasta Gdańska, kawaler Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Dieter Schenk jest również laureatem przyznawanej przez Instytut nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. List gratulacyjny z wyrazami uznania za wybitny wkład w rozwój stosunków łączących Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami przekazał z tej okazji dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

– Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem wysiłków łódzkiej szkoły prawa karnego – mówił obecny na uroczystości prof. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki. – To związek pokoleń profesorów: Mieczysława Siewierskiego, Jana Waszczyńskiego i obecnego wśród nas Witolda Kuleszy. Istotę tej szkoły stanowi wielowymiarowa reakcja na zbrodnie niemieckiego nazizmu w Polsce, polegająca m.in. na dążeniu do osądzenia i ukarania sprawców i zadośćuczynienia ich ofiarom. Twórcy szkoły napotkali po niemieckiej stronie partnera, Dietera Schenka, który idąc za głosem swojego sumienia realizował taką samą misję – tak prof. Rau przedstawił propagatora jednego z głównych wątków naukowo-badawczych łódzkiej szkoły prawa karnego, dotyczącego zasad odpowiedzialności karnej za zbrodnie popełnione przez Niemców w Polsce w czasie II wojny światowej.

– Dzieła Dietera Schenka mają niepodważalną moc dowodową i najwyższą jakość argumentacji historycznej i prawnej – podkreślił prof. Witold Kulesza w wygłoszonej laudacji. – Podziwiam jego determinację, żeby być osobiście w miejscach opisywanych zbrodni, rozmawiając ze świadkami historii, utrwalać i konfrontować to, co sam zobaczył i usłyszał z archiwalnymi dokumentami, których nierzadko jest odkrywcą i po wojnie pierwszym ich czytelnikiem.

Uchwałę o nadaniu Dieterowi Schenkowi najwyższej godności uczelni Senat UŁ podjął 10 kwietnia 2017 r. Recenzentami w przewodzie o nadanie tytułu byli prof. Marek Bojarski (UWr), prof. Artur Nowak-Far (SGH w Warszawie) i prof. Zygfryd Romaszewski (UŁ). Promotorem przewodu był prof. Witold Kulesza.

Tutaj prezentujemy wygłoszony w trakcie uroczystości wykład Dietera Schenka pt. Narodowosocjalistyczne ludobójstwo dokonane na polskiej inteligencji – przemyślenia i doświadczenia z dwudziestu lat badań.

Zapis video wykładu z wersją z napisami w języku polskim.

foto: Marzena Kumosińska

 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
 • Fotoreportaż Marzeny Kumosińskiej
do góry