Nawigacja

Aktualności

W Klubie im. gen. „Grota” nt. działań wojennych na ziemi piotrkowskiej we wrześniu 1939 roku – Piotrków Trybunalski, 14 września 2017

Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim 14 września 2017 r. w piotrkowskiej filii UJK odbył się wykład Krzysztofa Bojarczuka, historyka regionalisty, zatytułowany Działania wojenne na ziemi piotrkowskiej we wrześniu 1939 roku.

Po wykładzie odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Klubu, podsumowujące pracę w okresie ostatnich trzech lat. Wybrano nowy Zarząd w składzie: (na przedostatnim zdjęciu od lewej: Adam Grabowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie – jako członek Zarządu, Tomasz Łuczkowski – sekretarz Miasta Opoczna – jako wiceprzewodniczący Zarządu, Danuta Kudyba – emerytowana dyrektor IV LO im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie – jako członek Zarządu, ppłk dr n. med. Halina Kępińska-Bazylewicz „Kora” – łączniczka i sanitariuszka piotrkowskiego Kedywu – jako członek Zarządu, Paweł Wąs – pracownik Oddziału IPN w Łodzi – jako przewodniczący Zarządu, Sebastian Wojtaś – nauczyciel historii i WOS w ZSP nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego – jako sekretarz Zarządu. Na ostatnim zdjęciu wspólnie z Zarządem Klubu prof. dr hab. Maria Blomberg – przewodnicząca Rady Programowej Klubów im. gen. „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim oraz Anroni Galiński – pracownik Oddziału IPN w Łodzi, koordynator prac Klubów im. gen. „Grota” w regionie łódzko-kaliskim.

Tego samego dnia od rana Krzysztof Bojarczuk wygłosił prelekcję na temat działań wojennych na ziemi piotrkowskiej we wrześniu 1939 r. na zamkniętym spotkaniu w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, organizowanym w ramach współpracy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi z jednostkami służby więziennej.

 • Wykład w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

 • foto Areszt Śledczy
 • foto Areszt Śledczy
 • foto Areszt Śledczy
 • foto Areszt Śledczy
 • foto Areszt Śledczy
 • Spotknie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
 • Zdjęcia ze spotkania Klubu im. gen. „Grota”
do góry