Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy poświęconej Armii Krajowej – Tomaszów Mazowiecki, 11-29 września 2017

  • Plansza wystawy IPN o Armii Krajowej
  • Wystawa IPN o Armii Krajowej

11 września 2017 r. Artur Ossowski, p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, otworzył na terenie koszar 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72), gdzie stacjonuje dowództwo Brygady oraz 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej, wystawę IPN pt. „Dla Polski Walczącej – żołnierze Okręgu Łódź AK »Barka«”.

Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej – i zarazem autor wystawy – wygłosił odczyt do zebranych oficerów, podoficerów i szeregowców jednostki. Największe zainteresowanie wzbudziła postać mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, patrona jednego z pododdziałów jednostki, a także działania wywiadowcze Związku Walki Zbrojnej w Spale, gdzie mieściło się niemieckie dowództwo Ober-Ost. Wspomniano też o specyfice Okręgu Łódź ZWZ-AK, którego struktury podzielone były granicą przebiegającą pomiędzy Krajem Warty a Generalnym Gubernatorstwem. Prelegent omówił działania dywersyjne ZWZ-AK i akcję „N”, w której specjalizowała się łódzka konspiracja, chcąc oddziaływać propagandowo na okupanta niemieckiego. Na zakończenie podsumowano akcję „Burza” w regionie łódzkim, podkreślając wysiłek zbrojny 25. Pułku Piechoty AK, który wiązał siły niemieckie do listopada 1944 r.

Wystawa prezentowana będzie w tym miejscu do 29 września.

***

Wystawa „Dla Polski Walczącej – żołnierze Okręgu Łódź AK »Barka«”

Ekspozycja powstała w siedemdziesiątą rocznicę powołania do życia największej siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, tj. Armii Krajowej. Przypomniano w niej osiągnięcia oraz rolę owej formacji zbrojnej w zmaganiach na frontach drugiej wojny światowej. Wyeksponowano zwłaszcza wysiłek podziemia niepodległościowego w Łodzi, gdzie warunki pracy konspiracyjnej były odmienne i różniły się od warszawskich doświadczeń. Pomimo tego, w Łódzkiem do 1945 r. zaprzysiężono ponad 10 tys. żołnierzy AK, a ich działania wspierało ponad 40 tys. osób cywilnych.

Najistotniejszym zagadnieniem prezentowanym na wystawie są działania wywiadowcze oraz propagandowe Okręgu Łódź ZWZ-AK i Akcja „Burza” w Łódzkiem, realizowana siłami 25 Pułku Piechoty AK „Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej”.

do góry