Nawigacja

Aktualności

Wykład nt. udziału kobiet w strukturach wojskowych w czasie II wojny światowej – Łowicz, 19 września 2017

  • Znak graficzny Służby Więziennej

W dniu 19 września 2017 r. osadzeni Zakładu Karnego w Łowiczu wysłuchają kolejnego wykładu zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Wygłosi go dr Sylwia Wielichowska, kierownik Działu Historycznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Prelekcja będzie nosiła tytuł Udział kobiet w strukturach wojskowych w czasie II wojny światowej.

***

Tego rodzaju działanie edukacyjne możliwe jest dzięki porozumieniu o współpracy zawartym w styczniu 2013 r. pomiędzy Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi.

Istotą współpracy jest organizacja zajęć kulturalno-oświatowych mających na celu wspieranie procesu resocjalizacji osadzonych. Zajęcia realizowane są przy udziale m.in. pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w ramach podejmowanej przez Instytut działalności edukacyjnej.

Prezentowane wykłady mają na celu zapoznanie osadzonych z historią Polski, w szczególności regionu łódzkiego, w okresie 1939-1989.  Stanowi to element działalności informacyjno-edukacyjnej IPN, skierowanej do dorosłych, która ma podnosić poziom świadomości historycznej w społeczeństwie, rozwijać zainteresowanie  historią regionu oraz kształtować postawy patriotyczne.

Spotkania odbywają się w Areszcie Śledczym w Łodzi, Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, Zakładzie Karnym w Łowiczu, Zakładzie Karnym w Garbalinie, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, Zakładzie Karnym w Płocku oraz w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

do góry