Nawigacja

Aktualności

Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi na spotkanu historycznym „Nienawistne zbawienie – historie z Lubelszczyzny pod rządami komunistów” – Lublin, 25 września 2017

„Nienawistne zbawienie – historie z Lubelszczyzny pod rządami komunistów” to spotkanie historyczne, zorganizowane z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków. Odbyło się 25 września 2017 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).

Spotkanie rozpoczął pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów Waldemar Podsiadły, który przywitał licznie zgromadzonych gości. Sala Błękitna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie tego dnia została wypełniona do ostatniego wolnego miejsca. Wiele z tych miejsc zajęła młodzież szkolna.

Następnie wypowiedziała się przewodnicząca Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków, Dorota Adach. Po niej głos zabrał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

- Lubelszczyzna jest szczególna. Lubelszczyzna zapisała w czasie II wojny światowej wspaniałą kartę, walcząc z niemieckim okupantem. Tutaj, na Lubelszczyźnie aktywność żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich była szczególnie duża – mówił dr Szarek.

Prezes IPN zauważył, że w polskich oddziałach walczyli młodzi ludzie, często rówieśnicy zebranej na sali młodzieży. Niektórym z walczących dane było zaznać wolności, lecz tylko na chwilę, gdyż ze wschodu nadciągała nowa, sowiecka niewola.

- Trafiali do więzień, wywożono ich na Wschód – tak wyglądało to, co niektórzy nazywają „wyzwoleniem” – mówił szef Instytutu Pamięci Narodowej.

Dr Szarek zaproponował młodzieży i innym zebranym, by wczuli się w sytuację Polaków, którzy po 5 latach walki o wolną Polskę, patrzenia na tragedię i śmierć bliskich dowiadywali się z plakatów propagandowych, że są „zaplutymi karłami reakcji”.  Jednak na tym koniec, bo przecież były jeszcze więzienia UB i NKWD.

-  Tutaj, w Lublinie został zawiązany Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który nie miał nic wspólnego z Polską, wyzwoleniem czy polskim narodem – powiedział prezes IPN.

Dr Szarek zwrócił się do zebranych, by oprócz pamięci podjęli kontynuację tego, co musieli przerwać polscy bohaterowie – budowę Polski dumnej ze swojej historii. – To jest zadanie na dzisiaj dla młodego pokolenia – stwierdził prezes Instytutu. Zaznaczył również, że w misji edukacyjnej IPN najważniejsza jest prawda.

Gościom zaprezentowano etiudę filmową „Inny świat”, autorstwa Magdaleny Śladeckiej (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie) Małgorzaty Kierczuk-Macieszko oraz uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Gimnazjum nr 10 im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie.

Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, wygłosił wykład „Terror i sowieckie bagnety – państwo przeciwko Polakom”. Naukowiec mówił o sowieckich obozach dla Polaków pod Leningradem i na Uralu. Podczas wystąpienia dr. hab. Tomasza Panfila (OBEN IPN Lublin), który prowadził spotkanie, mogliśmy usłyszeć prelekcję „Wolność krat i drutu kolczastego – represje komunistyczne na ziemiach Polski Lubelskiej”. Prelegent przypomniał, że Sowieci przejmowali obozy niemieckie i więzili w nich Polaków.

Zebrani usłyszeli również relację ks. Józefa Kruka, żołnierza Armii Krajowej, z pobytu na „nieludzkiej ziemi”, którą zarejestrował Michał Durakiewicz (OBEN IPN Lublin).

P.o. dyrektora lubelskiego IPN Marcin Krzysztofik mówił o poszukiwaniach żołnierzy powstania antykomunistycznego, ofiar reżimu komunistycznego na Lubelszczyźnie. Zwrócił uwagę, że udało się odnaleźć niektórych polskich bohaterów, jak np. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb”, którego pogrzeb we Włodawie odbył się w lipcu tego roku. Wielu z nich wciąż czeka – za przykład podał Henryka Wieliczkę ps. „Lufa”. Zapowiedział jednak, że IPN zrobi wszystko, by ich odnaleźć.

Zaprezentowane zostały dwa filmy dokumentalne: „Obóz w Błudku” Janusza Hanasa, który poprzedził projekcję słowem wstępnym, oraz „Żuk” – reportaż fabularyzowany o poruczniku Zygmuncie Wilczyńskim ps. „Żuk”, partyzancie antykomunistycznego podziemia, autorstwa Bogdy Bender-Motyki (TVP 3 Lublin).

Podczas spotkania Stowarzyszenie Środowiska Borowiczan-Sybiarków uhonorowało dr. Jarosława Szarka, Marcina Krzysztofika, dr. Dariusza Roguta oraz dr. hab. Tomasza Panfila pamiątkowym medalem Borowiczan.

Bogaty program zakończył przeprowadzony przez Kuratorium Oświaty w Lublinie quiz historyczny. Młodzież mogła połączyć się telefonicznie z platformą mobilną i odpowiadać na pytania dotyczące wcześniejszych wystąpień. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody.

Dr Jarosław Szarek wraz z  Marcinem Krzysztofikiem i Waldemarem Podsiadłym złożyli kwiaty przy pomniku upamiętniającym ofiary polityczne więzienia na Zamku Lubelskim z lat 1944–1954 oraz na grobie Rafała Gan-Ganowicza.

Spotkaniu towarzyszyła przygotowana przez lubelski IPN wystawa „Polska armia Stalina”, prezentowana przed Salą Błękitną.

Organizatorami wydarzenia były: Instytutu Pamięci Narodowej Oddziałw Lublinie, Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

do góry