Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Stanisław Sojczyński »Warszyc« i Konspiracyjne Wojsko Polskie” – Głowno, 1 – 20 października 2017

Od 1 października 2017 r. przed Kościołem Św. Jakuba Apostoła przy ul. Łowickiej 7/11 w Głownie prezentowana jest wystawa IPN pt. „Stanisław Sojczyński »Warszyc« i Konspiracyjne Wojsko Polskie”.

Otwarcia ekspozycji dokonał Artur Ossowski, p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Omówił losy samego komendanta KWP, jak i jego najbliższych podkomendnych. Wspomniał również o okolicznościach aresztowania kpt. Sojczyńskiego w Częstochowie 27 czerwca 1946 r., a także o jego procesie pokazowym w Łodzi w grudniu 1946 r. Nawiązał również do okoliczności śmierci kpt. Sojczyńskiego i prób odnalezienia jego szczątków, m.in. przez IPN. Na zakończenie scharakteryzował działalność tzw. III Komendy KWP pod dowództwem st. sierż. Jana Małolepszego „Murata”, a uczestniczące w prelekcji osoby przeszły na pobliski cmentarz, gdzie harcerze wraz z pocztem sztandarowym, złożyli wiązankę na grobie jednego z żołnierzy KWP, st. sierż. Władysława Kuśmierczyka „Longinusa”.

Wystawa IPN trafiła do Głowna w dzięki zaangażowaniu Klubu Gazety Polskiej Głowno-Stryków i będzie eksponowana w tym miejscu do 20 października 2017 r.

Ekspozycja prezentuje na 24 banerach drogę życiową kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” jako jednego z wielu żołnierzy Armii Krajowej, którzy nie złożyli broni w 1945 r., uznając że Polska pod rządami komunistów nie jest wolnym i suwerennym krajem. Pokazuje także losy jego podkomendnych.

Stanisław Sojczyński „Warszyc” był organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego – najsilniejszej organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce. W 1946 r. został aresztowany przez UB i skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi na karę śmierci. „Warszyc” i jego pięciu podkomendnych zostało zamordowanych 19 lutego 1947 r. na trzy dni przed ogłoszeniem amnestii. Do dziś nie udało się odnaleźć miejsc pochówku straconych.

Autorami scenariusza wystawy są Paweł Kowalski i dr Tomasz Toborek. Projekt plastyczny opracowała dr Milena Romanowska. Na wystawie wykorzystano zdjęcia ze zbiorów: Agencji Fotonowa, Bundesarchiv, Fotopolska.eu, Imperial War Museums, Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka Karta, Tomasza Toborka, Wikimedia Commons, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

do góry