Nawigacja

Aktualności

Seminarium dla nauczycieli i edukatorów w ramach kampanii „BohaterON – włącz historię!” – Łódź, 16 października 2017

16 października 2017 r. nauczyciele i edukatorzy z Łódzkiego wzięli udział w bezpłatnym seminarium poruszającym tematykę Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego. W trakcje warsztatów wykorzystana została gra edukacyjna „ZnajZnak”.

Podczas spotkania każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych oraz materiały niezbędne ro realizacji projektu (w tym pocztówki BohaterON i ankietę dla uczniów).

Szkolenie odbyło się w siedzibie Oddziału IPN w Łodzi. Zajęcia poprowadzili: Katarzyna Kaźmierczak (Fundacja Sensoria), Magdalena Zapolska-Downar i Bartłomiej Kluska (pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi).

Realizowana w tym roku po raz drugi kampania „BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska akcja mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek, dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej na przełomie września i października prowadzone są w każdym województwie seminaria dla nauczycieli, przybliżające pedagogom sposoby na przystępny i ciekawy sposób rozmawiania z młodzieżą o Powstaniu Warszawskim i Polskim Państwie Podziemnym. Po szkoleniu każdy pedagog realizuje w swojej placówce warsztaty edukacyjne z młodzieżą. Chętni mogą wziąć udział w konkursie na najlepsze opracowania własnych projektów działań.

Seminaria jest objęte patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

foto: Marzena Kumosińska

do góry