Nawigacja

Aktualności

Kalendarium przedsięwzięć edukacyjnych Oddziału IPN w Łodzi – listopad 2017

  • zdjęcie edukacyjne

KALENDARIUM MA CHARAKTER ROBOCZY, WYDARZENIA WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA

DATA

WYDARZENIE

MIEJSCE

ORGANIZATOR

GODZINA

22.10, 2-3.11

Akcja „Zapal znicz na grobach powstańców i żołnierzy zbrojnego podziemia niepodległościowego”

Odolanów, Ostrów Wielkopolski,  Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce

IPN Łódź, Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Ostrowie Wielkopolskim

 

6.11

Udział dr. Dariusza Roguta (dyrektor Oddziału IPN w Łodzi) w panelu dyskusyjnym pt. „Więzienna codzienność w sowieckich systemach obozowych”, towarzyszącego konferencji „Zwycięzcy i zwyciężeni – więźniowie sowieckich łagrów”

Białystok, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A

IPN Łódź, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi

11.00

7.11

Wykład dr. hab. Janusza Wróbla (OBBH IPN w Łodzi) pt. Z dziejów wywiadu PRL-u

Łódź, ŁDK, ul. R. Traugutta 18, sala 221

IPN Łódź, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi

14.00

8.11

Wykład Daniela Buszyńskiego (Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola) pt. Stanisław Skalski, największy as lotnictwa polskiego

Zduńska Wola, Centrum Integracji „Ratusz”, pl. Wolności 26, sala kameralna

Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Zduńskiej Woli

10.00

8-9.11

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zwycięzcy i zwyciężeni – więźniowie sowieckich łagrów”

Łódź, Novotel, ul. Piłsudskiego 11A

IPN Łódź

10.00

8-9.11

Udział dr. Jerzego Bednarka (zastępca naczelnika Archiwum Oddziału IPN w Łodzi) w konferencji  poświęconej kontrwywiadowi II Rzeczypospolitej

Emów, Centralny Ośrodek Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralny Ośrodek Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie  

9.11

Wykład dr. hab. Janusza Wróbla (OBBH IPN w Łodzi) pt. Wojenne i powojenne losy żołnierzy gen. Andersa

Łódź, Areszt Śledczy

IPN Łódź, AŚ w Łodzi

11.00

9.11

Wykład dr. Piotra Kilańczyka (OBBH IPN w Łodzi) pt. Marszałek Józef Piłsudski – w 150. rocznicę urodzin

Piotrków Trybunalski,  Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

IPN Łódź, AŚ w Piotrkowie Tryb.

9.30

9.11

Warsztaty dla młodzieży „Drogi do niepodległości” z wykorzystaniem testowej wersji gry edukacyjnej „Twórcy niepodległości”

Kutno, II LO, ul. Stefana Okrzei 1A IPN Łódź 11.00

9.11

Wykład dr. Piotra Kilańczyka (OBBH IPN w Łodzi) pt. Marszałek Józef Piłsudski – w 150. rocznicę urodzin

Piotrków Trybunalski,  Muzeum, Plac Zamkowy 4

IPN Łódź, Klub Historyczny im. gen. „Grota” w Piotrkowie Tryb.

11.30

10.11

Sesja popularnonaukowa „Zbrodnie niemieckie w Polsce w latach 1939–1940. Od „Intelligenzaktion” do Akcji „AB” (dr hab. Sebastian Piątkowski, dr Olgierd Ławrynowicz)

Łódź, Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 258/260; Lasy Lućmierskie

IPN Łódź, patronat honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego

10.00  (sesja), 13.00-15.30 (wyjazd autokarami do Lasu Lućmierskiego

10.11

Wykład Leszka Próchniaka (OBBH IPN w Łodzi) pt. Stan wojenny w województwie łódzkim

Sieradz, Zakład Karny

IPN Łódź

10.00

10.11

Wykład Leszka Próchniaka (OBBH IPN w Łodzi) pt. Stan wojenny w województwie łódzkim

Sieradz, Powiatowa Biblioteka w Sieradzu, przy ul. Żwirki i Wigury 4

IPN Łódź, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu

12.00

10.11

Wykład dr. Piotra Kilańczyka (OBBH IPN w Łodzi) pt. Dlaczego świętujemy 11 listopada, czyli o okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodległości

Tomaszów Mazowiecki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, ul. Strefowa 3

IPN Łódź

 

14.11

Wykład dr. Tomasza Toborka (OBBH IPN w Łodzi) pt. Generał Tadeusz Bór-Komorowski

Łódź, ZK nr 1, ul. Beskidzka 54

IPN Łódź, ZK nr 1

10.00

14.11

Wykład dr. Adama Sitarka (OBBH IPN w Łodzi) pt. Mniejszości narodowe w Łodzi do 1945 r.

Garbalin, Zakład Karny

IPN Łódź, ZK w Garbalinie

10.00

15.11

Warsztaty dla uczniów przy wystawie IPN Oddział w Gdańsku „Kino i teatr pod okupacją”

Łódź, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. P. Czajkowskiego 14 (Gimnazjum nr 34 i XXXII LO)

IPN Łódź

 

16.11

Wykład dr Joanny Żelazko (OBBH IPN w Łodzi) pt. Udział kobiet i dziewcząt w konspiracji w Łódzkiem w latach 1945-1956

Zgierz, Muzeum Miasta Zgierza, ul. J. H. Dąbrowskiego 21

IPN Łódź, Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Zgierzu

14.00

16.11

Referat dr. Dariusza Roguta (dyrektor Oddziału IPN w Łodzi) pt. Druhna Weronika Gajżewska „Nika” i polskie konspiracyjne harcerstwo w Wilnie (1947-1949) w ramach międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Światowe Harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego na obczyźnie 1939-2016”

Pionki-Radom, Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, ul. Zakładowa 5

IPN Lublin delegatura w Radomiu, Urząd Miasta w Pionkach

17.00

17.11

Gala wręczenia nagród „Świadek Historii” (V łódzka edycja)

Łódź, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ, Sala Lustrzana, ul. Piotrkowska 266

IPN Łódź

12.30

17.11

Wykład Pawła Spodenkiewicza pt. Jan Nowak Jeziorański – życie i działalność

Wieluń, II LO im. J. Korczaka, ul. Piłsudskiego 6

Grupa „Szlakiem wieluńskich Żydów” przy II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu

13.00

20.11

Wykład Rafała Nowaka (PŁ) pt. Związek Patriotów Polskich w służbie sowietów

Ostrów Wielkopolski, Areszt Śledczy

IPN Łódź, AŚ w Ostrowie Wlkp.

10.00

20.11

Wykład Rafała Nowaka (PŁ) pt. Związek Patriotów Polskich w służbie sowietów

Ostrów Wielkopolski, III LO, ul. Wojska Polskiego 17

IPN Łódź, Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Ostrowie Wielkopolskim

11.50

23.11

Finał ogólnopolskiego konkursu historycznego „»Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie«. Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)”

Łódź, Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 258/260

IPN Łódź

 

23.11

Wykład dr. Pawła Kosińskiego (BBH IPN) pt. Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości

Skierniewice, Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. S. Konarskiego, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12

IPN Łódź, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Skierniewicach

13.00

24.11

Gala wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji niepodległościowej w PRL

Łódź, Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Kamińskiego 17/19

IPN Łódź

13.00

24-26.11

IPN na VII Salonie Ciekawej Książki

Łódź, Hala Expo, ul. Politechniki 4

IPN Łódź

 

28.11

Warsztaty Bartłomieja Kluski (OBEN IPN w Łodzi) pt. „Polskie drogi do niepodległości”; prezentacja testowej wersję gry edukacyjnej „Twórcy niepodległości”

Stolec, Broszki, szkoły podstawowe IPN Łódź  
30.11

Wykład dr. Tomasza Toborka (OBBH IPN w Łodzi) pt. Muzyka młodzieżowa w PRL

Wykład dr. Tomasza Toborka (OBBH IPN w Łodzi) pt. Muzyka młodzieżowa w PRL IPN Łódź, ZK nr 2 w Łodzi 13.30

Poza wymienionymi, pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, realizują w szkołach lekcje z historii najnowszej (http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/edukacja/edukacja-lodz/24463,Lekcje.html). Zgłoszenia przyjmuje: Paweł Kowalski, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, tel. 42/ 616-27-16, email: pawel.kowalski@ipn.gov.pl

Miejsce i termin imprez potwierdzać można pod numerami tel.: 42/ 617-65-50

Informacje w sprawie spotkań Klubów ,,Grota”, Klubów AK oraz we współpracy z jednostkami SW: Antoni Galiński, tel. 42/ 616-27-31

Opracowała: Marzena Kumosińska, tel. 42/ 616-27-47

Aktualizacja: 21.11.2017

do góry