Nawigacja

Aktualności

Dr Jerzy Bednarek uczestnikiem konferencji poświęconej kontrwywiadowi II Rzeczypospolitej – Emów, 8-9 listopada 2017

Centralny Ośrodek Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie zorganizował 8-9 listopada 2017 r. piątą już konferencję naukową poświęconą kontrwywiadowi II Rzeczypospolitej.  Wzięli w niej udział specjaliści zajmujący się historią służb specjalnych, reprezentujący ośrodki naukowe i akademickie z całego kraju. Zaprezentowano ponad trzydzieści referatów dotyczących różnych aspektów historii i działalności Oddziału II SG WP oraz Policji Państwowej w latach 1918-1939.

Dr Jerzy Bednarek, zastępca naczelnika Oddziałowego Archiwum IPN w Łodzi, prowadził podczas konferencji jedną z sesji oraz wygłosił referat pt. Sprawa Edmunda Wasiaka. Przykład powojennych represji wobec byłych funkcjonariuszy Służby Śledczej Policji Państwowej w Łodzi. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali także dr Marcin Majewski (Centrala IPN), dr hab. Rafał Reczek (Oddział w Poznaniu), dr hab. Patryk Pleskot (Oddział w Warszawie) oraz dr Paweł Skubisz (Oddział w Szczecinie).

W trakcie konferencji wielokrotnie wspominano postać ś.p. dr. Zbigniewa Nawrockiego, w latach 2012-2016 dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, który był pomysłodawcą tego cyklu spotkań naukowych. Szef ABW prof. Piotr Pogonowski, dziękując za wysoki poziom naukowy konferencji, zadeklarował jej kontynuację już w przyszłym roku.

Foto: COS ABW

do góry