Nawigacja

Aktualności

Pierwszy etap cyklu certyfikowanych szkoleń dla nauczyciel poświęconych zmaganiom o niepodległość Polski – Łódź, 29-30 stycznia 2018

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje dwuletni cykl certyfikowanych szkoleń „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej” adresowanych do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na szkolenia składają się wykłady badaczy XIX-wiecznej historii Polski oraz warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN.

Pierwszy etap szkoleń, pod tytułem „Z dziejów walk o niepodległość 1768-1918”,  odbywa się w dniach 29–30 stycznia 2018 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Nauczyciele, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu oraz przeprowadzą w swoich szkołach cztery zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) na tematy związane ze szkoleniem, udokumentowane sprawozdaniem i konspektem, otrzymają po zakończeniu kursu certyfikat wystawiony wspólnie przez IPN i MEN (wrzesień 2018 r.).

W pierwszym etapie szkoleń przewidziano następujące zajęcia:

- wykład prof. Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego (UŁ) pt. Fenomen „dyplomacji” Hotelu Lambert – sprawa polska w stosunkach międzynarodowych w okresie Wielkiej Emigracji

- warsztaty „Polscy zesłańcu, uchodźcy, emigranci w okresie porozbiorowym”

- wykład prof. Doroty Samborksiej-Kukuć (UŁ) pt. Powstanie 1863 w narracjach kobiet i narracjach o kobietach - kilka przykładów

- warsztaty „Źródła ikonograficzne w nauczaniu o Powstaiu Styczniowym”

- wykład dr. Sebastiana Adamkiewicza (MTN) pt. Tadeusz Kościuszko – pierwszy polski rewolucjonista?

- warsztaty „Polskie drogi do niepodległości – nowe propozycje dydaktyczne”

- wykład dr. Sebastiana Adamkiewicza (MTN) pt. Kajś ta Polska? – o fundamentach polskiej tożsamości narodowej

- warsztaty „Organizacje i partie polityczne w okresie postyczniowym (do 1918 r.)”

Organizatorami warsztatów są pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi: Bartłomiej Kluska, Paweł Kowalski, Grzegorz Nawrot, Artur Ossowski (naczelnik), Magdalena Zapolska-Downar.

foto: Marzena Kumosińska, Bartłomiej Kluska

do góry