Nawigacja

Aktualności

Przekazanie archiwum Romana Peski do zasobu łódzkiego IPN – Pabianice, 11 kwietnia 2018 r.

11 kwietnia 2018 r. w domu rodzinnym Romana Peski (1933-2003), działacza NSZZ „Solidarność”, społecznika, historyka regionalisty z Pabianic, odbyło się formalne przekazanie wyselekcjonowanych materiałów archiwalnych składających się na archiwum osobiste Peski. Przekazał je Michał Peska, syn twórcy spuścizny. W ten sposób do zasobu archiwalnego Oddziałowego Archiwum IPN w Łodzi trafiło ok. 5,26 mb. archiwaliów wytworzonych i zgromadzonych przez Romana Peskę.

W obrębie przekazanych archiwaliów na szczególną uwagę zasługują: materiały związane z działalnością wydawniczą (np. publikacje i inne opracowania, archiwalia dot. powstania i działalności Oficyny Wydawniczej „Pamięć”, materiały warsztatowe do podejmowanych przez autora tematów badawczych – m.in. wspomnienia i relacje), społeczną (np. materiały dot. pomocy udzielanej przez twórcę osobom ubiegającym się o przyznanie uprawnień kombatanckich oraz odszkodowanie za niesłuszne skazanie w okresie po 1945 r.) oraz polityczną (m.in. archiwalia KZ NSZZ „Solidarność” przy Krajowym Ośrodku Spółdzielczego Przemysłu Dziewiarskiego w Pabianicach z lat 1980-1981, zbiór wydawnictw niezależnych i prasy bezdebitowej) twórcy spuścizny. Cennym uzupełnieniem materiałów aktowych znajdujących się w obrębie Archiwum osobistego Romana Peski są zgromadzone przez niego zbiory fotografii, nagrań i filmów.

do góry