Nawigacja

Aktualności

Otwarcie VI edycji ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku” – 27 kwietnia 2018 (zgłoszenia do 15 czerwca 2018)

  • nagroda główna Dzwon

„Audycja Historyczna Roku” – ogólnopolski konkurs dla reportażystów telewizyjnych i radiowych

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza VI edycję ogólnopolskiego konkursu Audycja Historyczna Roku, którego celem jest wyróżnianie i promowanie dokumentalnej twórczości radiowej i filmowej, prezentującej najnowszą historię Polski. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 czerwca br. na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15–637 Białystok z dopiskiem „Konkurs Audycja Historyczna Roku” (Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie http://www.ipn.gov.pl w zakładce „Konkursy i nagrody”). Dokumentalne audycje radiowe i filmy będą oceniane w następujących kategoriach:

  1. Wydarzenie – audycje i filmy poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu. W tej kategorii zostanie przyznana Grand Prix Prezesa IPN
  2. Losy – audycje i filmy poświęcone indywidualnym losom bohaterów, uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
  3. Historia regionalna – audycje i filmy poświęcone historii lokalnej, obejmującej zasięg działania poszczególnych oddziałów Instytutu – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku

Ponadto Jury może przyznać wyróżnienia: za specjalne wartości poznawcze oraz dla produkcji o tematyce związanej z historią poszczególnych regionów kraju. Nagrody mają wymiar pieniężny. Ich wysokość jest ustalana co roku przez Prezesa IPN. Pięcioosobowe Jury konkursu składa się z renomowanych dziennikarzy oraz historyków pracujących w IPN. Do Konkursu można zgłaszać audycje i filmy, które powstały lub były emitowane w rozgłośniach radiowych lub w telewizji nie później niż dwa lata przed 1 stycznia roku kalendarzowego danej edycji Konkursu. Ogłoszenie nominacji w liczbie po pięć w każdej z trzech kategorii nastąpi do dnia 25 października br. na stronie http://www.ipn.gov.pl, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Białymstoku 26 listopada, w dniu urodzin śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

W ciągu pięciu lat trwania Konkursu zgłoszono 274 reportaże radiowe i filmy dokumentalne koncentrujące się wokół takich zagadnień jak:  II wojna światowa, losy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, Zagłada i ratowanie Żydów, deportacje na Sybir, represje i ofiary systemu komunistycznego, bohaterstwo i zdrada, odwaga i strach.

Przyznano 15 nagród i 16 wyróżnień twórcom ze wszystkich ośrodków w Polsce, m.in. z Warszawy, Koszalina, Lublina, Szczecina, Katowic i Białegostoku. Wśród nagrodzonych znaleźli się wybitni reportażyści radiowi i filmowi, laureaci najważniejszych konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. Prix Europa, Prix Italia, Złotego Mikrofonu czy radiowych „Melchiorów”.

Podczas ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono 54 reportaże radiowe i telewizyjne z całego kraju. Grand Prix Prezesa IPN i 10 tys. zł zdobył niezależny reżyser Andrzej Machnowski za film „Emisariusz Kardynała”. W kategorii „Losy” nagrodę im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (8 tys. zł) otrzymała otrzymała Małgorzata Furga-Jurgiel z Polskiego Radia Szczecin S.A. za reportaż radiowy „Komu z nami nie po drodze”. Nagrodę dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku (5 tys. zł) w kategorii „Historia regionalna” otrzymał Jan Smyk z Polskiego Radia Białystok i Anna Sekudewicz z Polskiego Radia Katowice za reportaż „Komisarz Jerzy”. Poza głównymi nagrodami, Jury przyznało także trzy wyróżnienia specjalne: Kamilowi Hypkiemu z Radia Zachód za reportaż „Wydarzenia, których nie znacie”, Adamowi Kraśnickiemu z Ośrodka TVP w Katowicach, autorowi filmu dokumentalnego pt. „Prorok nie umiera - ks. Franciszek Blachnicki” oraz Jerzemu Oleszkowiczowi z Ośrodka TVP w Rzeszowie za film „Draża-czetnik. Legenda Kresów”.

do góry