Nawigacja

Aktualności

Wykład dr. Sebastiana Pilarskiego w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach - 25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r. dr Sebastian Pilarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi wygłosił w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach wykład pt. „Wokół Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ »Solidarność« i Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ »Solidarność«. Opozycja wewnątrzzwiązkowa w latach 1987–1990”.

GR KK NSZZ „Solidarność” była strukturą skupiającą część członków Komisji Krajowej wybranej podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, którzy w drugiej połowie lat osiemdziesiątych domagali się od Lecha Wałęsy m.in. przestrzegania demokratycznych reguł kierowania związkiem i zwołania posiedzenia KK w składzie wyłonionym w 1981 r. W działalność Grupy Roboczej KK zaangażowali się działacze o tak głośnych nazwiskach, jak: Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Jerzy Kropiwnicki, Grzegorz Palka, Jan Rulewski, Andrzej Słowik i Stanisław Wądołowski. Bezkompromisowa postawa sprawiła, że zostali oni wyeliminowani w głównego nurtu działalności związku, nie wchodząc m.in. w skład wspierającej Wałęsę Krajowej Komisji Wykonawczej. Członkowie GR KK sceptycznie oceniali również możliwość porozumienia z komunistycznymi władzami, w tym kompromis zawarty w 1989 r. przy Okrągłym Stole. Postulat przestrzegania demokracji wewnątrzzwiązkowej sformułowało również Porozumienie na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”, działające w latach 1989–1990.

Foto: Mateusz Szymak

do góry