Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Germanizacja dzieci polskich w okresie II wojny światowej” – Gomulin, 8-16 maja 2018

8 maja 2018 r. w kolejną rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej w Europie, p.o. Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Łodzi Artur Ossowski zaprezentował w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gomulinie wystawę "Germanizacja dzieci polskich".  Wygłosił również wykład, omawiając skutki konfliktu i skupiając się na stratach demograficznych oraz celach polityki III Rzeszy wobec Polski. Scharakteryzował niemieckie działania wobec najmłodszych obywateli naszego państwa, podkreślając ich ludobójczy charakter. Prelegent omówił także skutki akcji germanizacyjnej wskazując, że tego rodzaju zbrodnicze działania Niemcy prowadzili od początku wojny, a ich ofiarą padło kilkanaście tysięcy osób dorosłych i prawie 200 tys. dzieci zamieszkujących Kraj Warty i Generalne Gubernatorstwo. Do zniemczenia wybierano przede wszystkim dzieci polskie będące sierotami albo takie, których rodzice czy też opiekunowie znajdowali się w więzieniu, obozie koncentracyjnym lub zginęli. Po wojnie podjęto starania o rewindykację zgermanizowanych dzieci polskich z niemieckich stref okupacyjnych. Do 1947 r. powróciło do Polski blisko 30 tys. małych Polaków, lecz poszukiwań nie przerywano i ostatnie transporty docierały do kraju jeszcze w 1952 r. Autorami wystawy są pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi: dr Tomasz Toborek i Artur Ossowski, projekt graficzny opracowała Milena Romanowska.

do góry