Nawigacja

Aktualności

Warsztaty Wielki Terror 1937-1938 i „Operacja Polska” NKWD w edukacji szkolnej – Łódź, 23 czerwca 2018

  • panel z wystawy

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół z województwa łódzkiego na warsztaty Wielki Terror 1937-1938 i „Operacja Polska” NKWD w edukacji szkolnej. Celem zajęć jest refleksja nad zagadnieniem represji wobec obywateli sowieckich w praktyce szkolnej oraz sposobami  pracy z uczniami nad tym tematem. 

Termin i miejsce: 23 czerwca 2018 r., godz. 10.00, siedziba Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, budynek D. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2018 r. drogą mailową (magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl). W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon oraz szkołę.​

do góry