Nawigacja

Aktualności

Warsztaty na temat Zbrodni Wołyńskiej – 20 września 2018

  • szkoła ukraińska
  • Okładka teki edukacyjnej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół z województwa łódzkiego na warsztaty poświęcone zagadnieniom Zbrodni Wołyńskiej i relacjom polsko-ukraińskim w latach 1918-1947.

Celem zajęć jest wypracowanie metodą warsztatową sposobów efektywnej pracy z uczniami nad tematyką stosunków polsko-ukraińskich, refleksja nad umiejscowieniem tego zagadnienia w praktyce szkolnej oraz prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat Zbrodni Wołyńskiej, które wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie.

Zajęcia odbędą się 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87 (II piętro).

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września br. drogą mailową (magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl). W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon oraz szkołę.

***

materiały edukacyjne IPN „»Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy...«. Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć”.

Tom, który jest pracą zbiorową napisaną pod kierunkiem Olgi Tumińskiej (Biuro Edukacji Narodowej IPN), adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawiera wstęp historyczny o stosunkach polsko-ukraińskich w latach 1918–1945, scenariusze zajęć o „akcji antypolskiej” OUN-UPA, o ludobójstwie na Kresach Południowo-Wschodnich w relacjach świadków, o „sprawiedliwych” Ukraińcach ratujących Polaków oraz porównaniu zbrodni ludobójstwa w Kambodży, Rwandzie i na Wołyniu oraz Holokaustu.

Książkę uzupełnia blok materiałów pomocniczych: fragmenty relacji świadków (nagranych w całości na dołączonej do tomu płycie), dokumenty polskiego podziemia, opis stanu śledztwa dotyczącego Zbrodni Wołyńskiej i fragmenty debaty „Wołyń 1943: jak o tym uczyć”, a także zdjęcia archiwalne oraz mapy.

do góry