Nawigacja

Aktualności

Zajęcia pracowników łódzkiego IPN w ramach „Polonijnych spotkań z historią najnowszą” – Konstancin-Jeziorna, 10-11 lipca 2018

11 lipca 2018 r.  Bartłomiej Kluska i Grzegorz Nawrot, pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, poprowadzili w Konstancinie-Jeziornej warsztaty dla nauczycieli – uczestników dwunastej edycji „Polonijnych spotkań z historią najnowszą”, zatytułowane „Losy Polski i Polaków w latach 1914-1923 w grach edukacyjnych IPN”. Uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z najnowszymi pomysłami łódzkich edukatorów na gry wspierające proces nauczania o polskich drogach do niepodległości.

Dzień wcześniej wykład pt. „Walka o granice niepodległej Polski” wygłsił dla uczestników „Polonijnych spotkań z historią” dr Sebastian Pilarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badan Hikstorcznych IPN w Łodzi.

***

W ramach programu polonijnego pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej organizuje konferencję dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju. W tym roku ponad 40 uczestników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Czech, Estonii, Belgii, Francji, Włoch, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Kanady spotyka się pod Warszawą, by poznawać historię Polski. W tym roku wykłady i warsztaty skoncentrowane są wokół tematyki odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Nauczyciele odwiedzą także w Warszawie i okolicach miejsca związane z tematem przewodnim konferencji. Zajęcia potrwają do 12 lipca. Konferencja „Polonijne spotkania z historią najnowszą” jest corocznym podsumowaniem działań w programie polonijnym. 

Powołując do życia Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawodawca postawił przed Instytutem m.in. zadanie „upowszechniania w kraju i za granicą wyników swojej pracy oraz badań innych instytucji, organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot jego działania”. Wypełniając ten zapis, ówczesne Biuro Edukacji Publicznej IPN uruchomiło w 2006 roku „Program polonijny BEP IPN”. 

Program ten jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli polonijnych, Polaków – nauczycieli pracujących poza granicami kraju oraz animatorów kultury i języka polskiego.

W ramach programu polonijnego pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN nawiązują kontakty z polonijnymi placówkami oświatowymi, prowadzą różnego typu zajęcia dla nauczycieli, uczniów i środowisk polonijnych, organizują prezentacje wystaw historycznych. Tworzone są także zagraniczne Przystanki Historia IPN, w których pracownicy IPN pojawiają się systematycznie, przybliżając zagadnienia zawiązane z najnowszą historią Polski. Do tej pory uruchomiono takie punkty m.in w Wilnie, Lwowie, Grodnie, Brukseli, na Zaolziu, w Nowym Jorku i Chicago. W ramach tej pracy edukatorzy IPN dotarli do kilkuset nauczycieli oraz kilku tysięcy uczniów żyjących poza granicami kraju.

do góry