Nawigacja

Aktualności

Członkowie Klubu im. gen. „Grota” w Pabianicach odwiedzili mogiłę płk. dypl. Józefa Szostaka, I zastępcy szefa Sztabu KG AK w Powstaniu Warszawskim – Łódź, 31 lipca 2018

W dniu 31.07.2018r. dr Joanna Żelazko (OBBH IPN Łódź), Antoni Galiński (OBEN IPN Łódź), Maria Nowicka (Światowy Związek Armii Krajowej Koło w Pabianicach/wiceprzewodnicząca Klubu im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Pabianicach)
oraz Marzena Litman (dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lorentowicza w Pabianicach/przewodnicząca Klubu im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Pabianicach) dokonali uroczystości złożenia wiązanek oraz zapalenia znicza
na grobie płk dypl. Józefa Szostaka "Filipa" na cmentarzu św. Józefa w Łodzi-Rudzie przy ul. Mierzejowej.

Pułkownik Józef Szostak  jest najstarszym rangą spośród oficerów AK, którzy zostali pochowani w Łodzi.

Płk dypl. Józef Szostak „Filip” – szef III Oddziału Operacyjnego Komendy Głównej AK
i I zastępca Szefa Sztabu KG AK, od 4.09.1944 przez 2 dni p.o. szef Sztabu KG AK; 1944–1945 jeniec Woldenberga; w latach 1950–1955 więziony przez reżim komunistyczny – skazany
na 6 lat więzienia i na 8 lat utraty praw obywatelskich; przedterminowo zwolniony z więzienia; 1957 r. zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy; zm. 11.02.1984 r. w Łodzi.

foto Marzena Litman

do góry