Nawigacja

Aktualności

Prezentacja publikacji „Za naszą i waszą »Solidarność«. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980–1989)” – Łódź, 4 października 2018

 • foto: Marzena Kumosińska
 • foto: Marzena Kumosińska
 • foto: Marzena Kumosińska
 • foto: Marzena Kumosińska
 • foto: Marzena Kumosińska
 • foto: Marzena Kumosińska

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprosiły 4 października 2018 r. do siedziby Biblioteki na prezentację publikacji „Za naszą i waszą »Solidarność«. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980–1989)”.

W spotkaniu wziął udział dr hab. Patryk Pleskot, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, redaktor wydawnictwa. Otworzył je dr Sebastian Pilarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, a rozmowę poprowadził dr hab. Janusz Wróbel, pracownik tegoż biura, autor jednego z tekstów zawartych w I tomie.

***

Za naszą i waszą „Solidarność”. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980–1989), tom I: Państwa pozaeuropejskie, tom II: Państwa europejskie, red. Patryk Pleskot, Warszawa 2018

Przekonanie, że „Solidarność” była bezprecedensowym zjawiskiem społecznym w historii Polski (i nie tylko), wydaje się dziś oczywiste. Mniej znany jest fakt, że jej narodziny, a zwłaszcza stłumienie po wprowadzeniu stanu wojennego, dały Polonii impuls do powołania licznych inicjatyw wspierających opozycję w PRL na całym niemal świecie: od Australii, przez Japonię, Wielką Brytanię, po Meksyk. Wiele z nich podejmowały różne pokolenia diaspory polskiej, nierzadko z udziałem rdzennych mieszkańców danego państwa. Przy całym zróżnicowaniu form pomocy łączyło je jedno – większość tysięcy solidarnościowych aktywistów działała zupełnie bezinteresownie; nikt ich do tego nie zmuszał, najczęściej nie czekały na nich też za to żadne profity. Działali, bo uważali, że tak trzeba. „Solidarność” potrzebowała solidarności. I może to wypada przede wszystkim zapamiętać.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990.

 Spis treści

tom I: Państwa pozaeuropejskie

WPROWADZENIE

 • Patryk Pleskot - Wokół inicjatyw solidarnościowych z udziałem Polonii
 • Janusz Wróbel - Geografia emigracji solidarnościowej. Zarys problemu
 • Magdalena Wnuk - Obóz dla uchodźców jako przystanek na drodze emigracji Polaków w latach osiemdziesiątych XX w. Przykład Austrii, Włoch i Szwecji

TEORIA

 • Patryk Pleskot - W poszukiwaniu metodologii badań nad emigracją lat osiemdziesiątych i inicjatywami solidarnościowymi Polonii
 • Magdalena Wnuk - Emigranci lat osiemdziesiątych w badaniach antropologa kultury

PAŃSTWA POZAEUROPEJSKIE

 • Marcin Frybes - Amerykanie polskiego pochodzenia oraz Polacy w USA wobec „Solidarności” w latach 1980–1989. Emocje, osoby i organizacje
 • Patryk Polec - Ponadnarodowa solidarność. Polonia Kanadyjska a ruch „Solidarności” w Polsce
 • Marcin Frybes - Polacy i środowiska polonijne w Meksyku wobec ruchu „Solidarność” w latach 1980–1989
 • Patryk Pleskot - Głosy z oddali. Inicjatywy solidarnościowe podejmowane w krajach Ameryki Południowej i w latach 1980–1989 w perspektywie polskiej. Rekonesans badawczy
 • Patryk Pleskot - Solidarnościowe inicjatywy podejmowane w Australii w latach 1980–1989
 • Jan Strękowski - Skrzynka pocztowa POB 47, Tokyo Japan 157
 • Arkadiusz Żukowski - Diaspora polska w Republice Południowej Afryki i jej prosolidarnościowa aktywność w latach 1980–1989. Wybrane problemy

 

tom II: Państwa europejskie

 • Patryk Pleskot – Wstęp
 • Joanna Pyłat - Inicjatywy prosolidarnościowe środowisk polskichw Wielkiej Brytanii w latach 1980–1989
 • Gabriel Doherty - Społeczność polskich emigrantów w Irlandiia kwestia „Solidarności” (1980–1989)
 • Magdalena Heruday-Kiełczewska - Inicjatywy solidarnościowe Polonii i emigracji w latach 1980–1989: Francja
 • Idesbald Goddeeris - Polska migracja w Belgii i inicjatywy solidarnościowe w latach osiemdziesiątych
 • Christie Miedema - „Samą walkę musicie toczyć w Polsce”. Polscy emigranci w Holandii i pomoc dla Polaków
 • Dominik Pick - Ludzie „Solidarności” w Republice Federalnej Niemiecw latach 1980–1989
 • Marianne Hochuli - Solidarność z „Solidarnością”. Szwajcarskie inicjatywy solidarnościowe w latach 1980–1983
 • Donatella Sasso - Inicjatywy solidarnościowe polskich emigrantów w północnych Włoszech w latach 1980–1989
 • Tadeusz Konopka - Komitet Solidarności z „Solidarnością” w Rzymie
 • José Maria Faraldo - Polska emigracja w Hiszpanii i inicjatywy pomocydla „Solidarności” w latach 1981–1989
 • Arnold Kłonczyński - Inicjatywy solidarnościowe podejmowaneprzez Polaków w Szwecji w latach 1980–1989
 • Jan Strękowski - Solidaritet Norge-Polen i polska reszta
 • Bolesław Hajduk - Polskie uchodźstwo niepodległościowew Królestwie Danii wobec opozycji demokratyczneji NSZZ „Solidarność” w PRL (zarys problematyki)
 • Patryk Pleskot - Zamiast podsumowania

foto: Marzena Kumosińska

do góry