Nawigacja

Aktualności

VI edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 października 2018

  • medal Świadek Historii

Serdecznie zapraszamy na galę podsumowującą VI łódzką edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Uroczystość odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 13.00 w Instytucie Europejskim w Łodzi (ul. Piotrkowska 262/264, pałacyk).

Nagroda „Świadek Historii” jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”. Stanowi wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Wyróżnienia wręczy dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i przewodniczący Kapituły Nagrody.

Wydarzenie uświetni koncert kameralny poprowadzony przez Grażyna Sikorską.

Laureatami VI łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2018 roku zostali:

hm. Daniel Głowacki

komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Pułaszczacy” ZHP Hufiec Łódź-Bałuty, animator skierowanych do młodzieży licznych przedsięwzięć o charakterze historyczno-patriotycznym, inicjator upamiętnień, m.in. w parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi obelisku poświęconego „pamięci harcerek i harcerzy bałuckich drużyn, poległych w latach 1939-1945 w walce z niemieckim najeźdźcą” (2006), organizator rajdów i wycieczek do miejsc pamięci narodowej, m.in. Kostiuchnówki na Ukrainie, a także wizyt młodzieży z polskich szkół na Kresach w Łodzi

zgłaszający: Katarzyna Paluszewska-Jurkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi

Dariusz Nowiński

komendant główny Towarzystwa „Strzelec”, wiceprezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, redaktor naczelny portalu JPilsudski.org, organizator licznych uroczystości upamiętniających w Łodzi i regionie wydarzenia i ludzi ważnych dla polskiej historii, animator akcji angażujących młodzież w działania o charakterze historyczno-patriotycznym, od lat autor wykładów i prelekcji na tematy legionowe i związane z początkiem skautingu łódzkiego, współtwórca i współrealizator programu „Żołnierze Niepodległości” polegającego na otaczaniu opieką i oznaczaniu mogił żołnierzy, którzy brali udział w walkach o niepodległość, współrealizator corocznych „Muzycznych Dróg do Niepodległości”

zgłaszający: Jadwiga Muszyńska oraz Stanisław Świerkowski, prezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi

dr hab. Przemysław Waingertner

profesor w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ, przewodniczący społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi, aktywny uczestnik projektów z zakresu popularyzacji najnowszej historii Polski i regionu, m.in. współautor komiksu „Raper w Legionach”, szeroko współpracujący ze szkołami oraz organizacjami społecznymi, m.in. Fundacją im. Janusza Kurtyki, stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczypospolitej (członek honorowy – senior), Akademickim Klubem Obywatelskim im. Lecha Kaczyńskiego (członek), Klubem „Gazety Polskiej” w Łodzi, wspierający je swą wiedzą (komisje konkursowe, komitety budowy pomników, prelekcje i wykłady)

zgłaszający: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau

Sebastian Wojtaś

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim, pomysłodawca nadania szkole ww. patrona, członek Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim, od 2010 r. propagator na terenie Piotrkowa postaci rtm. Witolda Pileckiego, organizator licznych działań edukacyjnych przywracających pamięć o Rotmistrzu – spotkań z członkami rodziny bohatera, projekcji filmów, wystawy, prelekcji, od 2011 r. inicjator realizowanego odtąd każdego roku wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej konkursu „Gloria Victis. Życie i działalność rtm. Witolda Pileckiego”

zgłaszający: Paweł Wąs, przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki

organizacja podejmująca aktywne działania na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży, od 2010 r. inicjator i organizator „Tygodnia Patriotycznego” z okazji Święta Niepodległości, przedsięwzięcia przejętego następnie przez inne miasta, a obejmującego w Łodzi m.in. akcję „Flaga”, konferencję „Harcerstwo a Niepodległość”, porządkowanie grobów osób zasłużonych dla ojczyzny i kwestę na Starym Cmentarzu w Łodzi, koncert niepodległościowy, Śpiewanki Łódzkie i pokazy w ramach pikniku niepodległościowego w Manufakturze, Marsz Pamięci Brus, rozgrywki planszowe i gry miejskie

zgłaszający: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau             

Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin Oddział w Łodzi

od 2000 r. organizator łódzkich obchodów upamiętniających czyn legionowy, Powstanie Listopadowe i Powstania Styczniowe, inicjator i realizator licznych upamiętnień w przestrzeni miejskiej, w tym odsłoniętego w 2017 r. Pomnika Legionisty, aktywny uczestnik spotkań z młodzieżą szkolną, działań sprzyjających upamiętnieniu tradycji legionowych realizowanych przez organizacje społeczne z obszaru województwa, projektów edukacji patriotycznej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

zgłaszający: Jan Kamiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

 

Nagrodzeni w 2013 r.:

ks. prał. Tadeusz Bednarek

Krzysztof Andrzej Bronowski

Mieczysław Góra

hm. Krzysztof Jakubiec

red. Mirosław Łapa

dr Jan Mosiński

Lucjan Muszyński

Ewa i Waldemar Podgórscy

Jerzy Antoni Scheur (pośmiertnie)

Andrzej Różan Terlecki (pośmiertnie)

 

Nagrodzeni w 2014 r.:

Tomasz Bieszczad

prof. dr hab. Maria Magdalena Blomberg

Dariusz Jakóbek

mjr dr inż. Mirosław Kopa „Miron”

Kazimiera Grażyna Lange

Henryk Marczak

 

Nagrodzeni w 2015 r.:

prof. dr hab. Marian Głosek

mjr Zbysław Raczkiewicz

Piotr Zarębski

Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Halina Mackiewicz (pośmietnie)

Zbigniew Onufrzak (pośmiertnie)

 

Nagrodzeni w 2016 r.:

ppłk Tadeusz Barański

Stanisław Frątczak

dr Marek Kozłowski

Janusz Stanisław Lange

Grzegorz Turlejski

Mieczysław Wutke

 

Nagrodzeni w 2017 r.:

gen. bryg. Aleksander Arkuszyński (pośmiertnie)

Władysław Korowajczyk

Wiesława Piontek (pośmiertnie) i Antoni Piontek

Monika Rolińska-Jaros i Jakub Jaros

ppłk Jerzy Urbankiewicz (pośmiertnie)

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”

do góry