Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Aktualności

Ogólnopolski konkurs poświęcony postaci Gustawa Herlinga Grudzińskiego – zgłoszenia uczestników do 4 października 2019

  • słaba fotka

W związku z uchwałą Sejmu RP z 20 lipca 2018 r. ustanawiającą ​rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejach Polski w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem losów obywateli II Rzeczpospolitej w ZSRS.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową lub gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu oraz historii Polski.

Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu i opiekuna oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

Terminy:

zgłaszanie uczestników – do 4 października 2019 r.

nadsyłania prac – do 28 października 2019 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego)

ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 8 listopada 2019 r.

finał konkursu – 22 listopada 2019 r.

do góry