Nawigacja

Archiwalia – Łódź

Sprawa operacyjna „Synod”

Główne obchody Milenium Chrztu Polski w diecezji łódzkiej zorganizowano 10–11 czerwca 1967 r., a najważniejszym ich punktem były uroczystości w kolegiacie tumskiej 11 czerwca. Wydarzenie to zgromadziło ok. 7 tys. wiernych, a udział w nich wzięli m.in. prymas Stefan Wyszyński i arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. Służba Bezpieczeństwa planowała m.in. nie dopuścić do „wrogich” wystąpień uczestników zgromadzenia, a także dokumentować wystąpienia duchownych i osób świeckich uczestniczących w uroczystościach. W zasobie łódzkiego Oddziału IPN przechowywane są materiały sprawy operacyjnej „Synod” dotyczące działań SB KP MO w Łęczycy w ramach „zabezpieczenia operacyjnego” uroczystości w Tumie oraz poprzedzających je rekolekcji na terenie dekanatu łęczyckiego. Na szczególną uwagę zasługują plany opracowane przez SB, informacje sporządzone na podstawie doniesień OZI oraz fotografie z obchodów milenijnych.

Oprac. Krzysztof Kolasa

do góry