Nawigacja

Archiwalia – Łódź

Proces Eugenii Pohl/Pol

Obóz dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi (Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt) został utworzony w grudniu 1942 r. na obszarze wydzielonym z getta i funkcjonował do końca okupacji niemieckiej Łodzi, tj. do stycznia 1945 r. Dodatkowo na początku 1943 r. otwarto oddział dla dziewcząt w Dzierżąźni. Prześladowania i codzienne obcowanie ze śmiercią pozostawiły trwałe ślady na psychice i zdrowiu dzieci, które przeżyły obóz. Jedną z najokrutniejszych strażniczek była Eugenia Pohl/Pol, skazana 2 kwietnia 1974 r. przez Sąd Wojewódzki w Łodzi na 25 lat pozbawienia wolności. W zasobie Oddziału IPN w Łodzi znajdują się materiały śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką dla m. Łodzi, jak również akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KM MO w Łodzi oraz wspomnianej powyżej sprawy karnej. Na szczególną uwagę zasługuje obszerny materiał dowodowy (dokumenty i fotografie z okresu II wojny światowej) oraz nagrania dźwiękowe z procesu.

Oprac. Krzysztof Kolasa

do góry