Nawigacja

Edukacja – Łódź

Wykłady dla szkół

 

 1. Niemieckie obozy w Łodzi w dobie II wojny światowej
 2. Dzień powszedni okupowanej Łodzi
 3. Losy uchodźców polskich ze Związku Sowieckiego
 4. Zbrodnia Katyńska
 5. Zagłada Żydów na okupowanych ziemiach polskich
 6. „Naszą jedyną drogą jest praca” – historia getta w Litzmannstadt
 7. Stosunki polsko-żydowskie pod okupacją niemiecką
 8. „Przeciw Sowietom” – antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Łódzkiem 1945-1956
 9. Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie
 10. Marzec 1968 r. w Łodzi
 11. NSZZ „Solidarność” 1980–1981
 12. Ks. Stefan Miecznikowski – kapelan „Solidarności”
 13. Stan wojenny w regionie łódzkim
 14. Propaganda Polski Ludowej
 15. Muzyka a władza, władza a muzyka w PRL

 

Zgłoszenia przyjmuje:
Paweł Kowalski, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi,
tel. 042 616 27 18 w. 17, e-mail: pawel.kowalski@ipn.gov.pl   

do góry