Nawigacja

Edukacja – Łódź

Szkolenia dla nauczycieli

Pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Łodzi prowadzą szkolenia metodyczne dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Zajęcia odbywają się w siedzibie IPN w Łodzi przy ul. E. Orzeszkowej 31/35 lub w szkołach i ośrodkach metodycznych w Łodzi i innych miastach na obszarze działania IPN w Łodzi.

Tematy zajęć

  • Jak uczyć historii w szkole podstawowej? (propozycje scenariuszy lekcji m.in. o Żołnierzach Wyklętych i Zbrodni Katyńskiej)
  • Film fabularny i dokumentalny na lekcjach historii
  • Lekcje z historii najnowszej dla szkół ponadgimnazjalnych (propozycje scenariuszy lekcji m.in. o represjach komunistycznych wobec podziemia niepodległościowego i stanie wojennym)
  • Jak uczyć o Zagładzie Żydów
  • Ocaleni z „nieludzkiej ziemi” (losy uchodźców ze Związku Sowieckiego)
  • Propaganda Polski Ludowej
  • Stan wojenny

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały dydaktyczne (teki edukacyjne IPN) oraz pisemne zaświadczenia o udziale w doskonaleniu zawodowym. Zajęcia są bezpłatne. Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się minimum 10 uczestników.

Kontakt: Paweł Kowalski, email pawel.kowalski@ipn.gov.pl; tel. 42 616 27 16.

do góry