Nawigacja

Konkursy historyczne

Ogólnopolski konkurs historyczny „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939–1989”. Edycja druga: „W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków”

W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939–1989

Edycja II
W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków

W roku szkolnym 2011/2012 Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej organizuje ogólnopolski konkurs historyczny „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939–1989”. Edycja druga: „W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków”.

Konkurs jest dwuetapowy i odbywa się na dwóch poziomach: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Etap I – regionalny, przeprowadzany jest przez Regionalne Komisje Konkursowe. Zadaniem uczniów zgłoszonych do konkursu jest rozwiązanie testu przygotowanego przez organizatorów konkursu z pytaniami dotyczącymi historii Polski w latach 1939–1989 ze szczególnym uwzględnieniem wątków emigracyjnych. I etap odbędzie się w oddziałach i delagaturach Instytutu Pamięci Narodowej lub punktach wskazanych przez organizatora.

Etap II – ogólnopolski, przeprowadzany jest przez Ogólnopolską Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN. Zadaniem uczestników II etapu konkursu jest napisanie pracy pisemnej, ukazującej wybraną osobę lub grupę osób – najlepiej z lokalnego środowiska – stojącą wobec wyboru: gdzie żyć – w Polsce czy poza jej granicami? Wojenne i powojenne losy naszej ojczyzny sprawiły, że polscy obywatele często musieli rozstrzygać ten dylemat. Żołnierze, którzy w czasie wojny znaleźli się na Zachodzie, rodziny, które na skutek powojennych zmian granic znalazły się poza granicami Polski, obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którzy zetknęli się z antysemityzmem, ludzie, których ogłoszenie stanu wojennego zastało za granicą – to tylko przykładowe sytuacje, w których obywatele polscy musieli zadawać sobie pytanie: czy wyjeżdżać? Czy zostać? Czy wracać? Losy wybranej osoby lub osób należy pokazać na tle wydarzeń społeczno-historycznych.

do góry