Nawigacja

Konkursy historyczne

II edycja konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Gloria Victis! Życie i działalność pułkownika Witolda Pileckiego” pod patronatem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Piotrkowie Trybunalskim oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zaprosiły uczniów szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się na obszarze działania Oddziału IPN w Łodzi, do udziału w konkursie historycznym Gloria Victis! Życie i działalność pułkownika Witolda Pileckiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy etap odbył się 28 lutego 2014 r. w szkołach, które zgłosiły się do konkursu, drugi odbył się 26 maja 2014 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Oba etapy mają formę testu: pierwszy sprawdził wiedzę uczestników z zakresu historii Polski pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939–1945, drugi będzie dotyczył życia i działalności pułkownika Witolda Pileckiego.

Honorowy patronat nad konkursem objęli dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Krzysztof Chojniak, prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Informacje: pawel.kowalski@ipn.gov.pl

do góry