Nawigacja

Książki – Łódź

Płk Józef Beck (1894–1944). Żołnierz, dyplomata, polityk

Płk Józef Beck (1894–1944). Żołnierz, dyplomata, polityk, red. Sławomir Michał Nowinowski,  Łódź–Warszawa 2017, 472 s. + 8 s. wkładka zdjęciowa, (Seria: Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, t. XLI), ISBN: 978-83-63695-20-0
 
Publikacja jest pierwszą w historiografii próbą bilansu dokonań wojskowych, dyplomatycznych i politycznych płk. Becka. Stanowi zarówno podsumowanie dotychczasowego stanu badań, jak i punkt wyjścia do dalszych studiów. Zawarte w poszczególnych artykułach twierdzenia i postulaty badawcze zapewne wywołają żywe reakcje nie tylko znawców dziejów dyplomacji i wojskowości, lecz także miłośników historii. Ci ostatni będą teraz mogli skonfrontować funkcjonujące w obiegu publicznym „rewolwerowe” teorie dziennikarzy, mających za nic reguły obowiązujące w ogrodach Klio, z ustaleniami zawodowych historyków, którzy prowadzili rozległe kwerendy w archiwach krajowych i zagranicznych.
do góry