Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Łodzi (stan na luty 2019 r.)

Śledztwa zawieszone

Zbrodnie komunistyczne

 

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie w Płocku dwóch n/n osób w bliżej nieustalonym czasie w latach 1945-1956 przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 42.2015.Zk)

W trakcie prac poszukiwawczo-archeologicznych prowadzonych przez Samodzielny Wydział Poszukiwań IPN w dniach 3-5 grudnia 2015 r. w Płocku na terenie wewnętrznego dziedzińca posesji przy ul. 1-go Maja 3/5 ujawniono zakopane pod ziemią szczątki ludzkie należące do co najmniej dwóch osób. W budynku przy ul. 1-go Maja 3/5 w latach 1945-1956 miały swą siedzibę NKWD i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku. Następnie w budynku znajdowała się Komenda Milicji Obywatelskiej i do 2014 r. Komenda Policji w Płocku. Posesja była więc aż do 2014 roku niedostępna dla osób postronnych. Zachodzi więc uzasadnione podejrzenie, że odnalezione szczątki należą od ofiar zabójstwa popełnionego przez funkcjonariuszy UB lub NKWD w Płocku. W toku śledztwa uzyskano opinię archeologa co do przedmiotów odnalezionych przy szczątkach. Większość z nich pochodzi z lat 30-tych i 40 –tych XX wieku. Nie pozwalają one na identyfikację szczątków. Uzyskano również sprawozdanie z sądowo-antropologicznych oględzin szczątków. Jak wynika z opinii ujawnione niekompletne szczątki należą do 3-ech mężczyzn w wieku 35 (2 osoby) i 50 lat. Szczątki pochodzą z lat 40-tych – 50-tych XX wieku. Nie ustalono przyczyny zgonu. Szczątki nie posiadają też cech, które mogłyby się w jakimś  stopniu przyczynić do ustalenia ofiar. W kwietniu i maju 2018 roku wznowiono prace poszukiwawcze. Ujawniono kolejne szczątki ludzkie, które zostaną poddane badaniom antropologicznym. Po zakończeniu badań zostanie podjęta decyzja o podjęciu zawieszonego śledztwa.

 

Zbrodnie nazistowskie

 

1. Śledztwo w sprawie pójścia na rękę władzy państwa niemieckiego przez nieustalonych sprawców poprzez wzięcie udziału w dokonaniu zabójstwa 32 osób w Łodzi w bliżej nieustalonym okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej (S 50.2010.Zn).

Śledztwo wszczęte w dniu 11.02.2011 r., po powiadomieniu przez Instytut Archeologii UŁ, o odkryciu na terenie byłego poligonu Brus w Łodzi kolejnych masowych mogił, zawierających łącznie 32 ludzkie szkielety. Według opinii archeologicznej oraz ekspertyzy antropologicznej, opracowanej przez pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego ujawnione mogiły - to groby osób płci męskiej, reprezentujących niższą warstwę społeczną, za czym przemawia mniejsza zażyciowa wysokość ciała ekshumowanych zwłok, jak również stwierdzona spora ilość chorób zębów i przyzębia, przy braku śladów leczenia stomatologicznego, zamordowanych poprzez zastrzelenie w innym miejscu, aniżeli miejsce znalezienia zwłok, w początkowym okresie II wojny światowej, w porze letniej. U znacznej liczby osobników stwierdzono jednoznaczne ślady postrzałowe klatki piersiowej, czaszki i karku. Wszystkie uszkodzenia kręgów piersiowych mają charakter przestrzelin. Stwierdzone urazy świadczą, że ofiary zostały rozstrzelane z broni długiej, o większej sile penetracji pocisku, a następnie były dobijane strzałami w głowę lub kark z broni krótkiej. Aktualnie trwa weryfikacja jednej z przyjętych wersji śledczych, zgodnie z którą w masowym grobie, w którym ujawniono szczątki ludzkie należące do 28 osób, mogą znajdować się zwłoki 28 osób, znajdujących się na archiwalnej liście skazanych (osądzonych) i następnie rozstrzelanych Polaków i Żydów w 1939 r., w 1940 r. i 1942 r., skazanych najprawdopodobniej przez Sąd Doraźny (Standgericht) w Łodzi w dniu 23.11.1939 r. i prawdopodobnie straconych tego samego dnia, natomiast w pozostałych dwóch grobach, zawierających szczątki 4 osób, mogą znajdować się zwłoki osób, których nazwiska ujawniono w aktach Gestapo w Łodzi, tj. w księdze zatrzymań (aresztowań) Oddziału 2 Grupy Operacyjnej III policji bezpieczeństwa.

 

Poniżej lista wytypowanych ofiar.

 

Cybulski Henryk – ur. 10 XI 1908 r.

 

Czarnik Julian – ur. 30 IV 1902 r.

 

Czerny Bronisław – ur. 26 VIII 1907 r.

 

Dressler Mechel – ur. 4 V 1906 r.

 

From Nullus Andrzej – ur. 4 VI 1891 r.

 

Gabrischak (vel Gabryniak lub Garyniak) Franciszek – ur. 22 XI 1897 r. w Karolewie, rolnik

 

Gembicki (vel Gębicki) Stanisław – ur. 7 III 1909 r. w Zgierzu, rolnik

 

Gumiński (vel Gumnik) Roman – ur. 28 II 1921 r. w Turzcu, robotnik

 

Kaczmarek Władysław – ur. 13 IX 1887 r.

 

Koplowicz Lajezer – ur. 4 VII 1899 r.

 

Kosziol (vel Kozioł )Piotr – ur. 1 VI 1906 r., robotnik

 

Kowalski Czesław – ur. 18 VII 1903r. lub 1912 r.

 

Kowalski Jan – ur. 23 VI 1885 r.

 

Kozłowski Stefan – ur. 23 XII 1908 r.

 

Krosiniewski (vel Krośniewski lub Krośniewicki) Lajb – ur. 27 IV 1908 r.

 

Luczkowski (vel Łuczkowski) Władysław – ur. 16 IV 1912 r.

 

Lewiński Kazimierz – ur. 27 XI 1905 r. lub 27 V 1911 r.

 

Lamprecht Wacław – ur. 26 VII 1906 r.

 

Piekarski Jan – ur. 21 XII 1908 r.

 

Pszonicki Piotr – ur. 7 X 1892 r. w Tuszynie, strażnik kolejowy

 

Sierota (vel Sierotka lubSierotta) Jan – 54 lata, ur. w Kocierzewie, gospodarz

 

Skotnicki Władysław – ur. 26 VII 1907 r.

 

Slodowicz (vel Słodowicz) Edward – ur. 3 X 1904 r.

 

Stansylawski (vel Stanisławski) Zygmunt – ur. 30 IV 1900 r.

 

Szemkowski (vel Szymkowski) Stanisław – ur. 17 III 1907 r. w Karolewie, rolnik

 

Witkowski Leon – ur. 1 V 1900 r. w Piotrkowie, rolnik

 

Witkowski Tadeusz – ur. 22 IV 1915 r.

 

Witkowski Zbigniew – ur. 26 V 1921 r.

 

W osobnych dwóch mogiłach odnalezione zostały szczątki 4 osób. Wytypowano, że mogą to być:

 

Hertel Filip – ur. 14 I 1908 r. w Łodzi, majster

 

Machlewicz Elli Leib – ur. 22 VI 1897 r. kupiec

 

Moliński Antoni – ur. 4 III 1873 r. w Krasnodębach, rolnik

 

Przybylski Eugeniusz – ur. 22 I 1909 r. urzędnik biurowy.

 

Ustalono i przesłuchano syna jednej z ustalonych domniemanych ofiar. Wobec pozyskania informacji, że biegłym z Zakładu Medycyny Sądowej udało się wyodrębnić z zabezpieczonego materiału kostnego materiał kwalifikujący się do badań identyfikacyjnych DNA zaplanowano przeprowadzenie badań porównawczych. Do akt prowadzonego śledztwa włączono materiał dowodowy zgromadzony w toku śledztwa sygn. S 45/11/Zn Oddziałowej Komisji w Łodzi w sprawie pójścia na rękę władzy państwa niemieckiego przez nieustalonych sprawców poprzez wzięcie udziału w dokonaniu zabójstwa 13 osób w Łodzi,  w bliżej nieustalonym okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Szczątki tych osób również odnaleziono na poligonie Brus w czerwcu 2011 r. Dotychczas przeprowadzone czynności procesowe nie doprowadziły do ustalenia tożsamości tych 13 ofiar. Wobec odnalezienia przy jednej z ofiar obrączki z inicjałami i datą zawarcia domniemanego małżeństwa przeprowadzono kwerendy w archiwalnych aktach Urzędu Stanu Cywilnego Łódź – Centrum uwzględniając małżeństwa zawarte w poszczególnych parafiach z terenu całej Łodzi oraz „Księgi” Gminy Żydowskiej, z wynikiem negatywnym. W dniu 14.10.2013 r. na cmentarzu komunalnym Doły w Łodzi odbył się uroczysty pochówek ofiar. Z uwagi na zakończenie prac sondażowo-ekshumacyjnych na Brusie, śledztwo zostanie podjęte w 2019 roku

 

2. Śledztwo w sprawie udziału w zabójstwie przez rozstrzelanie w dniu 20.03.1942 r. w Zgierzu 100 Polaków przez funkcjonariuszy niemieckich (S 44.2013.Zn).

Egzekucja w Zgierzu była  największą publiczną masakrą na ziemiach polskich włączonych jesienią 1939 r. w granice Rzeszy Niemieckiej. Stanowiła odwet za zastrzelenie w Zgierzu przez Polaka Mierzyńskiego dwóch funkcjonariuszy gestapo. Ofiary to w większości członkowie ruchu niepodległościowego, głównie Związku Walki Zbrojnej. Zakończono już czynności zmierzające do ustalenia żyjących członków ofiar zbrodni, którzy zostali przesłuchani w charakterze świadków . Dopuszczono również dowód z opinii biegłych z zakresu badań genetyczno-sądowych celem wyselekcjonowania materiału DNA z zabezpieczonych w miejscu pierwotnego pochówku ofiar zbrodni w Lesie Lućmierskim i porównaniu ich przy wykorzystaniu materiału genetycznego pobranego od rodzin ofiar. Śledztwo zostało zawieszone postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 roku z uwagi na długotrwały okres wykonywania badań genetycznych.

 

 

 

do góry