Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Druga Rzeczpospolita – nadzieja pokoleń”

W dniach 22–24 września 2021 r. w Bełchatowie została zorganizowana przez łódzki oddział IPN ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą „Druga Rzeczpospolita – nadzieja pokoleń” .

Od 22 do 24 września 2021 r., w Rezydencji Dwór Polski w Bełchatowie, miała miejsce pierwsza z konferencji zaplanowanych przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi na jesień br.

Naukowcy z różnych stron Polski dyskutowali o znaczeniu Drugiej Rzeczypospolitej, podsumowując pięcioletni cykl konferencji.

– Konferencja jest po to, aby zainteresować młodych ludzi tematami, które nie są poruszane w szkołach, a mogą być ciekawym elementem rozszerzającym ich zainteresowania – mówił podczas konferencji dr hab. prof. ASzWoj Dariusz Rogut, dyrektor IPN Oddział w Łodzi.
 
Panel dyskusyjny „Druga Rzeczpospolita – nadzieja pokoleń”
 
 

Program konferencji:

Środa 22 września

10.30–11.00 – otwarcie konferencji

11.00–12.00

 • Prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  Wyobrażenia polskich elit politycznych o międzynarodowym znaczeniu odrodzonego państwa (1919-1939)
 • Dr hab. prof. UKM Zbigniew Girzyński (Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Pozytywistyczny czy romantyczny fundament Drugiej Rzeczypospolitej

12.00–12.30 – przerwa

12.30 –14.00

 • Prof. dr hab. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
  Czas próby. Funkcjonowanie systemu demokracji parlamentarnej w Polsce 1921–1923
 • Prof. dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski)
  Specyfika debat parlamentarnych w Drugiej Rzeczypospolitej jako konsekwencja przemian ustrojowych państwa (zarys problemu)
 • Prof. dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)
  Nadzieje – rozczarowania – koncepcje naprawy. Ład ustrojowy Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji ruchu zetowego (1918–1939)

14.00–15.00 – przerwa

15.00–16.30

 • Dr hab. prof. KUL Jarosław Rabiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Deo et Patriae. (Katolickiego) Uniwersytetu Lubelskiego polityka kształtowania elit Drugiej Rzeczypospolitej
 • Dr hab. prof. UMCS Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Młodolegionistów nadzieje na pokoleniowe następstwo
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Druga Rzeczpospolita – nadzieja przechowana w etosie. Piłsudczycy wobec pamięci o państwie polskim po 1939 r.

16.30–17.30 – dyskusja i podsumowanie

 

Czwartek 23 września

10.00–11.00

 • Dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski)
  Dyplomaci Polski niepodległej. Posłowie Drugiej Rzeczypospolitej w Hiszpanii i Portugalii
 • Dr hab. Małgorzata Misiak (Uniwersytet Wrocławski/Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
  „Jesteśmy obywatelami polskimi...”. Łemkowie wobec Drugiej Rzeczypospolitej

11.00–11.30 – przerwa

11.30   –12.30

 • Dr Dariusz Fabisz (Uniwersytet Zielonogórski)
  Generalicja Drugiej Rzeczypospolitej proweniencji legionowej – ważne pokolenie Niepodległej
 • Gen. dr inż. prof. ASzWoj Ryszard Parafianowicz (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
  Gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba – zarys biografii. Wybrane problemy tworzenia wyższego szkolnictwa wojskowego w latach 1919–1939

12.30–14.00 – przerwa

14.00–15.30

15.30–16.30 – dyskusja i podsumowanie

 

Piątek 24 września

10.30–12.30

 • Panel dyskusyjny „Druga Rzeczpospolita – nadzieja pokoleń”
  Uczestnicy: prof. dr hab. Przemysław Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie), prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  Prowadzenie: dr hab. prof. ASzW Dariusz Rogut (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie/Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)

12.30–13.00 – przerwa

13.00–14.30

 • Dr hab. prof. UKW Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
  Dziedzictwo Drugiej Rzeczypospolitej w edukacji emigracyjnej (na przykładzie Wielkiej Brytanii)
 • Piotr Klimczak (Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu)
  „Faszystowska sanacja i reakcja” – obraz II Rzeczypospolitej w piśmiennictwie Polski Ludowej w latach 1944–1956
 • Dr hab. prof. UO Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
  Spełniony sen pokoleń. Parlamentarne upamiętnienia Drugiej Rzeczypospolitej

14.30–15.00 – podsumowanie konferencji

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Program 2. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" 22-24 września 2021 r. Bełchatów
 • List Marszałek Elżbiety Wiek do uczestników konferencji naukowej pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" w Bełchatowie 2021 r.
  List Marszałek Elżbiety Wiek do uczestników konferencji naukowej pt. "Druga Rzeczpospolita - nadzieja pokoleń" w Bełchatowie 2021 r.
do góry