Nawigacja

Armia Czerwona na ziemiach polskich po 1944 roku

Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z grupą medialną Polska Press przygotował dodatek historyczny w wersji ogólnopolskiej i 11 wersjach regionalnych, poświęcony obecności Armii Czerwonej na ziemiach polskich po 1944 roku.

Od wielu już lat kolejnym rocznicom związanym z pochodem Armii Czerwonej przez Polskę w latach 1944-1945 towarzyszą te same pytania. Czy było to wyzwolenie, czy też początek zniewolenia? Czy sowieci byli postrzegani przez Polaków jako pogromcy Niemców, czy też jako nowi okupanci? Czy cele i metody postępowania czerwonoarmistów można porównać z postępowaniem przedstawicieli niemieckiego aparatu władzy? Ważnym krokiem do poznania prawdy o przebiegu i następstwach sowieckiej ofensywy jest zbiór artykułów, przygotowanych przez historyków pracujących w IPN. Zachęcamy do zapoznania się z tymi opracowaniami.
do góry