Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Łodzi stwierdził, że Wiktor Olszewski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 24.04.2013

Sąd Okręgowy w Łodzi XVIII Wydział Karny orzeczeniem z dnia 22 kwietnia 2013 roku sygn. XVIII K 6/12 stwierdził, że Wiktor Olszewski złożył oświadczenie lustracyjne niezgodne z prawdą i orzekł w stosunku do niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego – na okres lat czterech, a nadto zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami) – na okres lat czterech.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Wiktor Olszewski w dniu 11 stycznia 2008 roku, w związku z pełnieniem funkcji publicznej – radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, złożył oświadczenie lustracyjne, w którym podał, że nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

Prokurator
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
Jarosław Chrzęst

do góry