Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Łodzi wydał orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Tadeusza Kuźnika

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 02.06.2015

W dniu 19 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi XVIII Wydział Karny wydał w sprawie XVIII K 198/14 orzeczenie, w którym stwierdził, że Tadeusz Kuźnik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek wynika z ustawy – na okres trzech lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1388) – na okres trzech lat.

Tadeusz Kuźnik złożył oświadczenie lustracyjne w dniu 1 października 2010 roku w związku z ubieganiem się o pełnienie funkcji publicznej radnego Rady Miasta w Wieluniu.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

prokurator Jacek Czarnecki
Naczelnik OBL IPN w Łodzi

do góry