Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi stwierdzające, że Krzysztof Makara złożył oświadczenie lustracyjne zgodne z prawdą

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 17.06.2015

Sąd Apelacyjny w Łodzi II Wydział Karny orzeczeniem z dnia 11 czerwca 2015 roku, sygn. II AKa 83/15, utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi XVIII Wydział Karny z dnia 2 września 2014 roku, sygn. XVIII K 214/13 lustr. stwierdzające, że Krzysztof Makara złożył oświadczenie lustracyjne zgodne z prawdą.

Krzysztof Makara w dniu 12 lutego 2008 roku, w związku z pełnieniem funkcji publicznej – dyrektora szkoły, złożył oświadczenie lustracyjne, w którym stwierdził, że nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

Jarosław Chrzęst
Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego
IPN w Łodzi

do góry