Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Łodzi wydał orzeczenie stwierdzające, że Józef Krynicki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 28.08.2015

W dniu 26 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi XVIII Wydział Karny wydał w sprawie XVIII K 49/15 orzeczenie, w którym stwierdził, że Józef Krynicki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek wynika z ustawy – na okres czterech lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1388) – na okres czterech lat.

Józef Krynicki złożył oświadczenie lustracyjne w dniu 26 sierpnia 2010 roku w związku z ubieganiem się o pełnienie funkcji publicznej radnego Rady Gminy w Jońcu.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry