Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Łodzi stwierdził, że Andrzej Siorek złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 22.09.2015

Sąd Okręgowy w Łodzi XVIII Wydział Karny orzeczeniem z dnia 7 września 2015 roku sygn. XVIII K 50/15 stwierdził, że Andrzej Siorek złożył oświadczenie lustracyjne niezgodne z prawdą i orzekł w stosunku do niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego – na okres lat trzech, a nadto zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1388) – na okres lat trzech.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Andrzej Siorek w dniu 14 października 2010 roku, w związku z ubieganiem się o pełnienie funkcji publicznej radnego Rady Miejskiej w Wieluniu, złożył oświadczenie lustracyjne, w którym stwierdził, że nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

Andrzej Danieluk
Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego
IPN w Łodzi

do góry