Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Warszawie, zmieniając orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, stwierdził, że Ryszard Tomczak złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 16.10.2015

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny orzeczeniem z dnia 10 września 2015 roku sygn. II Aka 210/15 zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie XII K 3/13 stwierdzające, że Ryszard Tomczak złożył oświadczenie lustracyjne niezgodne z prawdą i orzekające w stosunku do niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego – na okres lat trzech, a nadto zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1388) – na okres lat trzech.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że Ryszard Tomczak złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, zaś koszty postępowania przejął na rachunek Skarbu Państwa.

Orzeczenie jest prawomocne.

Ryszard Tomczak w dniu 11 marca 2008 roku w związku z pełnieniem funkcji Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Rzymie, złożył oświadczenie lustracyjne, w którym stwierdził, że nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

Andrzej Danieluk
Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego
IPN w Łodzi

do góry