Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że Marianna Śmiechowska złożyła zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 26.11.2015

Sąd Apelacyjny w Łodzi II Wydział Karny w dniu 9 listopada 2015 roku w sprawie II AKa 166/15 zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi XVIII Wydziału Karnego z dnia 26 maja 2015 roku o sygnaturze XVIII K 111/14 stwierdzające, że Marianna Śmiechowska w dniu 12 października 2010 roku złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, i orzekające wobec niej utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek wynika z ustawy – na okres czterech lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1388) – na okres czterech lat.

Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że Marianna Śmiechowska złożyła zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Orzeczenie jest prawomocne.

Marianna Śmiechowska złożyła oświadczenie lustracyjne w dniu 12 października 2010 roku w związku z ubieganiem się o pełnienie funkcji publicznej radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego.

Naczelnik OBL IPN w Łodzi
prokurator Jacek Czarnecki

do góry