Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi stwierdzające, że Andrzej Rymarek złożył oświadczenie lustracyjne zgodne z prawdą

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 21.03.2016

Sąd Apelacyjny w Łodzi II Wydział Karny, orzeczeniem z dnia 9 lutego 2016 roku sygn. II AKa 258/15, utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi XVIII Wydział Karny z dnia 8 października 2015 roku sygn. XVIII K 81/13 „lustr” stwierdzające, że Andrzej Rymarek złożył oświadczenie lustracyjne zgodne z prawdą.

Andrzej Rymarek złożył oświadczenie lustracyjne w dniu 19 sierpnia 2013 roku, w trybie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1388), w którym stwierdził, że nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Łodzi 
Jarosław Chrzęst

do góry