Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Formacje ochotnicze w Polsce przedwojennej, Armia Krajowa, Konspiracyjne Wojsko Polskie a Wojska Obrony Terytorialnej – etos, tradycje, wyzwania” – Łódź, 10 grudnia 2019

Na spotkanie naukowe zaprosiły Oddział IPN w Łodzi, 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” oraz Uniwersytet Łódzki.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” oraz Uniwersytet Łódzki zaprosiły 10 grudnia 2019 r. do Pałacu Biedermanna w Łodzi na konferencję naukową pt. „Formacje ochotnicze w Polsce przedwojennej, Armia Krajowa, Konspiracyjne Wojsko Polskie a Wojska Obrony Terytorialnej – etos, tradycje, wyzwania”.

W założeniu organizatorów konferencja miała służyć popularyzacji wiedzy na temat tradycji i etosu Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, a także wskazaniu miejsca wartości AK i KWP we współczesnej Polsce.

Zestawienie wystąpień:

Dr Tomasz Toborek (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)

Początki konspiracji w Łodzi w 1939 r.

Dr hab. prof. UŁ Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)

Okręg Łódź Armii Krajowej – struktury, ludzie, działalność

Dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi/Akademia Sztuki Wojennej)

Ruch Oporu Armii Krajowej – zarys działalności

Mgr Paweł Wąs (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)

Konspiracyjne Wojsko Polskie – członkowie, działalność, struktury

Mgr Radosław Peterman (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Obrona Terytorialna Kraju

Gen. dyw. Wiesław Kukuła (dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej)

Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa. Wybrane aspekty procesu powstawania WOT

Dr Przemysław Wywiał (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Wojska Obrony Terytorialnej jako spadkobiercy Armii Krajowej – etos i doświadczenia

Dr hab. prof. UŁ Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki)

Wojna hybrydowa

Dr hab. prof. UŁ Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki)

Wyzwania bezpieczeństwa Polski Anno Domini 2019. Dynamika sytuacji międzynarodowej

fot. Marzena Kumosińska

 

 

do góry