Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W 100-lecie Bitwy Warszawskiej" zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi w dniach 15–16 października 2020 zorganizował ogólnopolską konferencję naukową pn. „W 100- lecie Bitwy Warszawskiej", która odbyła się w Wiewiórczynie k./Łasku. Opinie o Bitwie Warszawskiej na Zachodzie, mity, legendy, fakty, językowo-wizualny obraz wroga, plakatowa wojna 1920 roku, wojna polsko-bolszewicka jako ważny epizod w biografiach polskich generałów z emigracji powrześniowej, to tylko niektóre z wielu tematów poruszanych podczas konferencji.

Uroczystego otwarcia i powitania zaproszonych gości dokonał Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi - dr hab. Dariusz Rogut. Bogaty program konferencji wypełniony był wystąpieniami i prezentacjami znakomitych profesorów z całej Polski. Obecnością zaszczycili nas: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskij Akademii Nauk w Warswzawie/Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), dr hab. prof. UMK Zbigniew Girzyński, dr hab. Małgorzata Misiak, dr hab. Sebastian Pilarski - Naczeknik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi. Podczas rocznicowej konferencji zostały poruszone tematy dot. mitów, legend, faktów Bitwy Warszawskiej, dyplomacji hiszpańskiej wobec najazdu Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej na Polskę czy też wojny polsko-bolszewickiej jako ważnego epizodu w biografiach polskich generałów z emigracji powrześniowej.

W drugim dniu konferencji tj. 16 października, mieliśmy okazję wysłuchać debaty pn. „Znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 r.". Panel dyskusyjny poprowadził Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi - dr hab. Dariusz Rogut, a w debacie wzięli udział nasi znakomici prelegenci: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza oraz prof. dr hab. Marek Kornat. W kolejnej części konferencji swoje wystąpienia mieli: dr hab. prof. UKW Danuta Jastrzębska-Golonka z wykładem nt.: „Językowy obraz Bitwy Warszawskiej w memuarystyce młodych Polaków - uczestników wydarzeń", dr hab. prof. UwB Jan Snopko „Walki o Białystok w sierpniu 1920 roku i ich upamiętnienie". Ostatnim wystąpieniem była prezentacja dr. hab. prof. ASzW Dariusza Roguta, który opowiedział o postawach żołnierzy „Zwykli obywatele - niezwykli żołnierze...".

Podsumowując tematy poruszane podczas dwudniowej konferencji - Bitwa Warszawska, nazywana również „Cudem nad Wisłą” wyzwoliła Środkową i częściowo Zachodnią Europę od przemocy Sowietów, którzy nie kierowali się poglądami lecz nienawiścią klasową. W ich przekonaniu najważniejszą zasadą było obalenie istniejącego porządku, przez zniszczenie wszystkiego, na czym opierają się nasze zasady religii, sprawiedliwości i dobrej wiary. Gdyby wojska sowieckie zdobyły Warszawę, to bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a nawet cały kontynent europejski.

do góry