Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „…są w Łodzi serca gorące…”. W setną rocznicę powołania Archidiecezji łódzkiej”

W dniach 9–10 grudnia br., w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbędzie ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „…są w Łodzi serca gorące…”. W setną rocznicę powołania Archidiecezji łódzkiej”, której organizatorem jest łódzki Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz ks. dr hab. Grzegorz Ryś - Arcybiskup Metropolita Łódzki.

 

 

Program konferencji

9 grudnia 2021 r. (czwartek)

 

10:00–11:00 – rozpoczęcie konferencji

11:00–12:20 – panel I: Powstanie i początki diecezji łódzkiej.

 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Rola nuncjusza Achillesa Rattiego w ustanowieniu diecezji łódzkiej
 • Ks. dr hab. prof. UWM Mieczysław Różański (Archidiecezja Łódzka/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)- Rozwój sieci parafialnej na obszarze obecnej Archidiecezji Łódzkiej
 • Ks. Dominik Sujecki (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi) - Ksiądz biskup Wincenty Tymieniecki – człowiek przełomu
 • Ks. dr Kazimierz Dąbrowski (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi) - Arcybiskup Włodzimierz Jasiński – archiwista i mecenas sztuki

12:20–12:50 – dyskusja

12:50–13:10 – przerwa

13:10–14:10 – panel II: Kościół łódzki w uwarunkowaniach wyznaniowych regionu

 • Ks. dr hab. prof. UKSW Waldemar Gliński (Archidiecezja Łódzka/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Region łódzki w przededniu ustanowienia diecezji. Uwarunkowania społeczne i duszpasterskie
 • Dr Dariusz Klemantowicz (Uniwersytet Łódzki) - Ludność żydowska regionu łódzkiego w okresie międzywojennym
 • Dr hab. Hanna Krajewska (Polska Akademia Nauk w Warszawie) - Relacje łódzkich protestantów z katolikami

14:10–14:40 – dyskusja

14:40–15:40 – przerwa

15:40–16:40 – panel III: Martyrologia łódzkiego duchowieństwa

 • Dr Anna Jagodzińska (badaczka niezależna) - Martyrologia duchowieństwa łódzkiego w czasie drugiej wojny światowej
 • Ks. dr Zbigniew Tracz (Archidiecezja Łódzka) - Łódzcy męczennicy – ks. Tadeusz Burzyński i ks. Dominik Kaczyński
 • Paweł Wąs (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi) - Ofiara dwóch totalitaryzmów – ks. Roch Łaski (1902–1949)

16:40–17:10 – dyskusja

17:10–17:30 – przerwa

17:30–18:30 – prezentacja monografii Archidiecezja Łódzka. Zarys dziejów, t, I: 1920–1945, red. M. Rożański, W. Gliński, Łódź 2021


10 grudnia 2021 r. (piątek)

 

10:00–11:20 – panel IV: Diecezja łódzka w okresie pontyfikatu biskupa Michała Klepacza

 • Dr Tomasz Toborek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi) - Relacje państwo – Kościół w Łódzkiem w latach 1945–1966
 • Dr hab. prof. UMK Michał Białkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Działalność biskupa Michała Klepacza na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1947–1967)
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Dominik Zamiatała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Księża „Caritas” w diecezji łódzkiej 1950–1989
 • Dr Ewelina Ślązak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi) - Diecezja łódzka w latach sześćdziesiątych XX w. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa – zarys zagadnienia

11:20–11:50 – dyskusja

11:50–12:10 – przerwa

12:10–13:30 – panel V: Diecezja łódzka w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

 • Dr hab. Rafał Łatka (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie) - Kardynał Stefan Wyszyński a diecezja łódzka
 • Dr hab. Łucja Marek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie) - Obchody milenijne diecezji łódzkiej a obchody diecezji częstochowskiej. Podobieństwa i różnice
 • Dr Aneta Antkowiak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi) - Stefana Kaczorowskiego „bój o krzyże” w diecezji łódzkiej
 • Dr Mateusz Opaliński (badacz niezależny) - Rozwój budownictwa sakralnego w Kościele łódzkim w okresie pontyfikatu arcybiskupa Władysława Ziółka (1986–2012)

13:30–14:00 – dyskusja

14:00–15:00 – przerwa

15:00-16:00 – panel VI: Życie zakonne diecezji łódzkiej

 • Dr hab. prof. KUL Agata Mirek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Zakony żeńskie w archidiecezji łódzkiej, życie i działalność
 • S. Lucyna Witczak (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi) - Wkład Zgromadzenia Służebniczek Sióstr Najświętszej Maryi Panny w działalność duszpasterską Archidiecezji łódzkiej
 • Ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Obecność salezjanów w Archidiecezji łódzkiej w latach 1922–2020

16:00–16:30 – dyskusja i zakończenie konferencji

do góry