Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja popularnonaukowa nt. podziemia antykomunistycznego na ziemi piotrkowskiej w latach 1945-1956 – Piotrków Trybunalski, 26 marca 2018

26 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „»Żołnierze niezłomni – przywróceni pamięci«. Podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach 1945-1956”.

Zebranych powitał dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. Słowo wstępne wygłosił Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau.

Program:

10.00   otwarcie konferencji

10.15-11.15    referat:

Jacek Pawłowicz (Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Represjonowanych w PRL), Muzeum w więzieniu, Warszawa, ul. Rakowiecka 37

przerwa kawowa

11.35-12.35    referaty:

dr Tomasz Toborek (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi), Żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego przed komunistycznymi sądami

Robert Rudnicki (ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim), Zbigniew Szpikowski „Wapniewski” – organizator Narodowych Sił Zbrojnych na ziemi piotrkowskiej

dr Dariusz Rogut (dyrektor Oddziału IPN w Łodzi), Generał Aleksander Arkuszyński „Maj” – zarys biografii

przerwa kawowa

12.55-13.35    referaty:

dr Joanna Żelazko (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi), Żołnierz AK i więzień polityczny – losy mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego Marii Śpiewak

Paweł Wąs (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi), Konspiracyjne Wojsko Polskie w ikonografii

Organizatorami przedsięwzięcia byli Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz ZSP nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim.

foto: Paweł Wąs

do góry