Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Wkład leśników w czyn niepodległościowy” – Spała, 19-20 czerwca 2018

18 czerwca 2018 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbył się Zjazd Leśnej Komisji Kombatanckiej. Jego kontynuacją była 19-20 czerwca współorganizowana przez Oddział IPN w Łodzi konferencja naukowo-historyczna pt. „Wkład leśników w czyn niepodległościowy”.

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej reprezentował w czasie zjazdu dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. 19 czerwca dr Rogut wystąpił z referatem pt. Leśnicy – żołnierze Armii Krajowej w sowieckim obozie jenieckim NKWD-MWD nr 178-454 w Riazaniu.

W konferencji uczestliczyli również prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, członek Kolegium IPN, który przedstawił sylwetkę Józefa Piłsudskiego jako współtwórcy niepodległości i męża stanu – oraz dr Leszek Czarnecki (IPN Lublin) z referatem Żołnierze Armii Krajowej – leśnicy – cichociemni.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa IPN pt. „Zbrodnia Katyńska”, przygotowana przez pracowników Oddziału IPN w Łodzi, zawierająca kopie archiwalnych fotografii oraz dokumentów z archiwum IPN, Agencji Fotograficznej East News, Muzeum Katyńskiego – Oddział Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz z Archiwum Cyfrowego.

Pełen program przedsięwzięcia

do góry