Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – Bełchatów, 29–30 listopada 2018

Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi w dniach 29–30 listopada 2018 r. trwają w Bełchatowie obrady ogólnopolskiej konferencji naukowej „W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Konferencję rozpoczęło – tradycyjne już w Bełchatowie – odśpiewanie Marszu I Brygady, a następnie uroczystość wręczenia Prezesowi IPN dr. Jarosławowi Szarkowi pamiątkowego pozłacanego obrazu orła białego przez przedstawicieli Jednostki Strzeleckiej 2036 im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” z Paradyża.

Uczestnicy konferencji omawiają najważniejsze okoliczności prowadzące do odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawiane są zarówno działania prowadzone na ziemiach polskich, jak i uwarunkowania międzynarodowe, które doprowadziły do odbudowania suwerennej Rzeczypospolitej. Ważnym zadaniem jest próbla prześledzenia różnych koncepcji i porównanie często odmiennych wizji, których celem było odrodzenie Polski.

PROGRAM

29 listopada (czwartek)

9.00–9.20 – otwarcie konferencji

9.20–10.20

 • Prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
  Założenia ideowe powstania Rzeczypospolitej. Rozważania na temat koncepcji obozu wszechpolskiego i obozu skupionego wokół Józefa Piłsudskiego
 • Prof. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
  Budowa państwa polskiego listopad 1918 – marzec 1919

10.20–10.40 – przerwa

10.40–12.10

 • Dr hab. Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku)
  Dłuższa droga do niepodległości. Sytuacja na obszarach okupowanych i administrowanych przez Ober-Ost
 • Dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
  Pierwsza niedziela w niepodległej stolicy. Wspomnienie wiecu narodowego z 17 listopada 1918 roku
 • Dr Zbigniew Girzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Kiedy Polska odzyskała niepodległość? Refleksje wokół wyboru daty 11 listopada na święto odzyskania przez Polskę niepodległości

12.10–12.30 – przerwa

12.30–14.00

 • Dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Niepodległość zaklęta w poezji – językowe wyznaczniki narodowych wartości w poezji legionów
 • Dr hab. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
  Wybrane sylwetki lekarzy legionowych
 • Gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
  Rola gen. Tadeusza Kutrzeby w kształtowaniu wyższych kadr wojskowych na potrzeby niepodległej II Rzeczypospolitej

14.00–15.30 – przerwa

15.30–16.30

 • Dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
  Gen. bryg. WP Ludwik Bittner „Halka” (1892–1960) – w walce o Niepodległą
 • Dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Spadkobiercy twórców niepodległej – piłsudczycy na emigracji wobec spuścizny 1918 roku

16.30–17.30 – dyskusja

30 listopada (piątek)

10.15–12.30

Panel dyskusyjny „Drogi do niepodległej Polski”:

prof. Przemysław Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/Uniwersytet Wrocławski), prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie)

12.30–12.50 – przerwa

12.50–13.50

 • Dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)
  Ruch zetowy w latach 1886–1914. Z dziejów polskich patriotycznych konspiracji pod zaborami
 • Dr Jan Wiśniewski (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)
  Rząd adm. Aleksandra Kołczaka wobec niepodległości Polski

13.50–14.10 – przerwa

14.10–15.10

 • Dr hab. Jarosław Rabiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Chrześcijańscy demokraci u progu Niepodległej
 • Dr Dariusz Fabisz (Uniwersytet Zielonogórski)
  Aleksandra Prystora droga ku Niepodległej

15.10–15.40 – dyskusja i podsumowanie

 

foto: Marzena Kumosińska (1 dzień), Przemysław Brzeziński (2 dzień)

 

do góry